[metaslider id=11715]

Kvůli projednání vlastnického práva k přibyslavské věži a nakládání s ním proběhne mimořádné setkání pastorační a ekonomické rady farnosti 3. 5. 2019.

Jednání nebude otevřené veřejnosti, nicméně se můžete k věci vyjádřit buď písemně vhozením do schránky farního úřadu, nebo kontaktováním některého z členů pastorační či ekonomické rady (viz http://www.farnostpribyslav.cz/?page_id=295). Pokud se rozhodnete pro písemné podání, prosím podepište se. Anonymní vzkazy nebudou projednávány. Pokud kontaktujete členy rad, záleží na domluvě s nimi.

P. Sandtner

Citováno z Přibyslavského občasníku, duben 2019. Číslo 340.

...