[metaslider id=11715]

Na Velký pátek si připomínáme Ježíšovo umučení. Podle prastaré tradice církev v tento a následující den neslaví eucharistickou oběť. Oltáře jsou obnaženy, bez svící. Na Ježíšovo umučení se nemyslí pouze se smutkem, ale i s vděčností. Vždyť pro jeho Krev, prolitou na kříži, můžeme dosáhnout odpuštění svých hříchů. Proto na znamení vítězného Kristova utrpění používáme na Velký pátek roucha červené barvy, barvy mučedníků i barvy královské.

Obřady Velkého pátku mají tři části:

  1. bohoslužbu slova
  2. uctívání kříže
  3. přijímání Těla Kristova.

Obřady Velkého pátku (25. 3. 2016) začínaly v 18 hodin v naprostém tichu. Uvědomujeme si, že Ježíš musel podstoupit utrpení pro hříchy všech lidí, a litujeme, že i my jsme k tomu přispěli svými hříchy. Kněz s přisluhujícími pozdravili oltář hlubokou úklonou. Pak se vleže na stupních oltáře tiše modlil. Spolu s ním jsme i my setrvali u tajemství utrpení Ježíše Krista, které nám přineslo spásu. To nám připomněla i následující bohoslužba slova a pašije. Pak zazněly starobylé přímluvy, které pocházejí z prvních dob křesťanství. Při nich jsme společně prosili za církev a celý svět, za věřící i nevěřící, protože Kristus zemřel za všechny lidi, i za ty, kdo ho neznají.

Po přímluvách byl slavnostně přinesen kříž. Je pro nás znamením spásy: na něm zvítězil Ježíš nad hříchem a vysvobodil nás z jeho nadvlády. Klaníme se tedy Tomu, kdo na něm zemřel, svému Zachránci a Vykupiteli.

Kříž je odhalován postupně, přitom kněz zpívá: „Hle, kříž, na kterém umřel Spasitel světa.“ Lid odpovídá: „Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste“ a pokleká k tiché modlitbě.

Tento den se neslaví jen památka Ježíšovy smrti, ale také si připomínáme, že třetího dne vstal z mrtvých. Přemohl smrt a získal nám věčný život. Svaté přijímání dokončuje oslavu utrpení Kristova. Eucharistie je plodem stromu Kříže, proto jsme byli i my pozváni ke svaté hostině.

Po skončení velkopátečních obřadů bylo možné adorovat u Božího hrobu do soboty odpoledne. Při adoraci probíhala jako každoročně sbírka na pomoc křesťanům ve Svaté zemi.

Foto a přepracovaný text komentářů: Marie Zrzavá

...