[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes dopoledne na faře je možné shlédnout výstavu betlémů. Po druhé mši sv. jsou mladí zváni na faru k poradnímu sekání, při kterém si řekneme, jak uspořádat vánoční setkání. Od 12.00 do 16.00 hod. ve sportovní hale se uskuteční fotbalový turnaj pro žáky 2. stupně ZŠ.
  • Začátek pondělních mší svatých je stanoven na 7.00 hod. Rorátní mše svaté jsou určeny pro děti i rodiče. Děti, které chtějí chodit na rorátní mše svaté a nemají lucernu z loňského roku, ji obdrží v zákristii.
  • Ve čtvrtek po mši svaté krátká adorace za nová kněžská a zasvěcená povolání a následně na faře biblická hodina.
  • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Od 14.00 hod. na faře setkání dětí. Od 17.00 adorace a možnost sv. smíření a od 18.00 dětská mše svatá.
  • V sobotu v 16.30 hod. začne mše svatá, na kterou přijde svatý Mikuláš a obdaruje hodné děti. Hodné děti přinesou dárek, který by chtěly věnovat starším a opuštěným lidem. Dárek ponesou v obětním průvodu.
  • V neděli v 15.00 hod. na faře setkání žen.
  • Dnešním dnem vstupujme do adventu, který máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Nás všechny zvu k adventnímu snažení. V boční lodi kostela bude po celý advent připravena pokladnička, kam mohou děti i dospělí přispět na dárky pro chudé. Příspěvek může být použit z toho, co si během adventu odřekneme. Bližší informace získáte ve Farním listě. V zákristii je nejen pro děti připraven adventní kalendář. Podle návodu vyplněný kalendář věnujeme spolu a nastřádanými dary, narozenému Ježíši o dětské půlnoční mši svaté.
  • Děti dnes mohou odevzdat své malby s vánoční tématikou, které následně odešleme do kláštera Pražského Jezulátka, kde budou vyhodnoceny.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle je určena na plošné pojištění majetku a bude odeslána.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
29.11. 2009
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za farnost
Za Věru Melounovou a rodiče Hradovy
Za Josefa a Růženu Tománkovy a Karla Pometla
Pondělí
30.11. 2009
7.00 hod. Za rodiny Štefáčkovu, Elfmarkovu a duše v očistci
Úterý
1.12. 2009
18.00 hod. Za Marii Růtovou a rodiče z obojí strany
Středa
2.12. 2009
7.00 hod.
18.00 hod.
NOVÉ DVORY
Čtvrtek
3.12. 2009
PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, KNĚZE
18.00 hod. Za Marii a Josefa Novotných, rodiče z obojí strany a duše v očistci
Pátek
4.12. 2009
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
18.00 hod. Za Aloise Musila, manželku a oba rody
Sobota
5.12. 2009
PAMÁTKA SV. MIKULÁŠE, BISKUPA
16.30 hod. Mikulášská mše svatá – za děti a mládež
Neděle
6.12. 2009
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za farnost
Za Josefa Konfršta, jeho rodinu a rodiče Němcovy
ŽIŽKOVO POLE

0 comments

Odpovědět