[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Vstupujeme do doby adventní, kterou máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Po první i po druhé mši svaté na faře bude probíhat zápis mší svatých na první pololetí roku 2014. Zároveň na faře je možné shlédnout prodejní výstavu betlémů. První nedělí adventní začíná cyklus A nedělního mešního lekcionáře.
  • Začátek pondělních mší svatých je stanoven na  7.00 hod. Rorátní mše svaté jsou určeny pro děti i rodiče. Děti od mateřské školky do 9. ročníku ZŠ, které za účast na mších svatých ve všední dny získají nejvíce bodů, budou odměněny v neděli  22. prosince při druhé mši svaté.  Za účast na ranní mši sv. jsou dva body a za účast na večerní mši svaté jeden bod. Body si děti zaznamenají na nástěnku v boční lodi.
  • Čtvrteční mše svatá je stanovena na 16.30 a přijde na ni sv. Mikuláš s anděly a obdarují hodné děti. Děti mohou na mši svatou přinést dárek, který by chtěly věnovat starším lidem. Dary ponesou v obětním průvodu.
  • V pátek kněz navštíví naše nemocné. V 17.00 hod. začátek adorace před vystavenou NSO.
  • Při odchodu z kostela bude možné přispět na naše bližní –  Emmičku, Marečka a Vítka a na rádio Proglas a televizi Noe. Vybraná částka bude rozdělena půl na půl. Kdo bych chtěl přispět vyloženě na jeden ze záměrů přídveřní sbírky, může tak učinit v zákristii do připravené pokladničky. Vybrané peníze budou předány v neděli odpoledne organizátorům sbírky. Tímto se připojujeme k iniciativě místní organizace Červeného kříže a jejich spolupracovníkům.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Před závěrečným požehnáním kněz požehná adventní věnce.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

1.12. 2013

 

8.00 hod.

9.30 hod.

 

11.00 hod.

18.00 hod.

 

 

  1. 1.       NEDĚLE ADVENTNÍ

Za Jiřího Musila

Za Vlastu Pelikánovou s prosbou o požehnání do dalších let

ŽIŽKOVO POLE a STŘÍBRNÉ HORY

Za farnost

 

Pondělí

 2.12. 2013

 

     

 

7.00 hod.

 

 

Za dar síly, trpělivosti a za šťastnou hodinku smrti

 

Úterý

3.12. 2013

 

 

 

18.00 hod.

 

Památka sv. Františka Xaverského, kněze

Za rodiny Štefáčkovy, Elfmarkovy a duše v očistci

 

Středa

4.12. 2013

 

7.30 hod.

 

18.00 hod.

 

Za rodiče Zemanovy z Proseče, syna Milana, živé i zemřelé z toho rodu

ČESKÁ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

5.12. 2013

 

 

 

16.30 hod.

 

 

Mikulášská mše svatá

Za děti a mládež

 

Pátek

6.12. 2013

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Památka sv. Mikuláše

Za rodiče Pospíchalovy a zetě Jaroslava

 

 

Sobota

7.12. 2013

 

 

7.00 hod.

 

Památka sv. Ambrože, biskupa a uč. církve  

Za Marii a Františka Rutovy, rodiče a sourozence       

 

 

Neděle

8.12. 2013

  

 

8.00 hod.

 

9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

 

 

  1. 2.       NEDĚLE ADVENTNÍ

Za Marii Rázlovou, rodiče z obojí strany, švagra, bratra a sestru

Za Marii a Josefa Sejkorovy a celý rod

STŘÍBRNÉ HORY

Za farnost

 

0 comments

Odpovědět