[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes po ranní i druhé mši svaté zápis intencí na první pololetí roku 2009. Zároveň můžete shlédnout výstavu betlémů. Mládež je zvána k poradnímu setkání na faru.
  • Začátek pondělních mší svatých je stanoven na 7.00 hod. Rorátní mše svaté jsou určeny pro děti i rodiče. Děti, které chtějí chodit na rorátní mše svaté a nemají lucernu z loňského roku, ji obdrží v zákristii.
  • Dnešním dnem vstupujeme do adventu, který máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Naše děti zvu k adventnímu putování do Betléma. V zákristii je nejen pro děti připraven adventní kalendář. Podle návodu vyplněný kalendář věnujeme o dětské půlnoční mši svaté.
  • Ve čtvrtek po mši svaté krátká adorace za nová kněžská a zasvěcená povolání.
  • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Od 14.00 hod. na faře setkání dětí z 1. – 5. třídy. Od 15.00 hod. setkání dětí na faře z 6. – 9. třídy. Od 15.30 hod. adorace a svátost smíření a od 16.30 hod. dětská mše svatá, na kterou přijde svatý Mikuláš a obdaruje hodné děti. Hodné děti se poznají podle toho, že připraví malý dárek, který o Vánocích věnují starším lidem. Dárek ponesou v obětním průvodu.
  • V sobotu 6.12. v 9.00hod. ministrantská schůzka.
  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme za dar 2000 Kč. na potřeby farnosti.
  • Sbírka z dnešní neděle je určena na plošné pojištění majetku a bude odeslána.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
30.11. 2008
1. NĚDĚLE ADVENTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Na úmysl dárce
Za manžele Hradovy a dceru Věru
Za farnost
Pondělí –
1.12. 2008
7.00 hod. Na úmysl dárce
Úterý –
2.12. 2008
18.00 Za rodiče Novotných, jejich rodiče z obojí strany, příbuzné a duše v očistci.
Středa – PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, KNĚZE

3.12. 2008
7.30 hod.

18.00 hod.

Za rodiče Pohlovy

NOVÉ DVORY

Čtvrtek –
4.12. 2008

18.00 hod.

Za rodinu Elfmarkovu, Háderovu a duše v očistci

Pátek –
5.12. 2008
16.30 Za děti a mládež
Sobota –
6.12. 2008
PAMÁTKA SV. mIKULÁŠE, BISKUPA
7.00 hod. Za Lubomíra Růžičku a duše v očistci
Neděle –
7.12. 2008
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za farnost
Za Václava Matějíčka
ŽIŽKOVO POLE

0 comments

Odpovědět