[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes odpoledne v 15.00 hod. na faře setkání manželů. V 17.15 hod. v kostele křížová cesta rodičů za děti.
  • Ve čtvrtek odpadá náboženství pro 1. ročník, protože se s panem kaplanem zúčastníme diecézního setkání kněží v Číhošti. Po mši svaté biblická hodina na faře.
  • V pátek ve 13.00 hod. na faře první setkání prvokomunikantů. Ve 14.00 hod. na faře setkání dětí. V 17.15 hod. křížová cesta rodin. V 18.00 hod. dětská mše svatá.
  • V sobotu v 13.30 hod. na faře začíná ministrantská schůzka. Vezměte sebou hokejky a brusle.
  • V neděli v 17.15 hod. v kostele křížová.
  • V sobotu 17.4. se uskuteční ve Vysokém Mýtě diecézní setkání ministrantů. Prosíme zájemce, aby se co nejdříve hlásili v zákristii. Podle počtu zájemců zajistíme dopravu.
  • V květnu od 15. – 22.5. pořádá Římskokatolická farnost Nížkov zájezd do La Saletty a Lurd. Cena zájezdu činí 7100 Kč. Bližší informace získáte u pana kaplana P. Pavla Sandtnera a u něho se můžete i přihlásit.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle je určena na Svatopetrský haléř a bude odeslána. Prostředky získané v rámci sbírky „Svatopetrský haléř“ jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. Svůj dar věnujeme s vědomím křehkosti naší vlastní existence a s přáním preventivně poskytnout pomoc těm, kteří ji budou potřebovat. Spoléháme se opět na Vaši štědrost, kterou jste již mnohokrát projevili. Patří Vám za ni dík nejen od Svatého otce, ale i od nás, biskupů. Vaši čeští a moravští biskupové.
  • Děkujeme za dar 5000 Kč. určený na opravu varhan.
  • Během doby vánoční se některé děti se zúčastnili výtvarné soutěže Vánoce dětí – Tajemství Vánoc. Tyto děti budou odměněny diplomem. Jsou to: Tereza Málková, Michal Málek, Josef Málek, Jan Ledvinka, Šimon Ledvinka, Klára Ledvinková, Tomáš Miškovský, Miriam Miškovská, Anežka Miškovská, Jana Málková, Veronika Málková, Kateřina Štědrá a Anička Trefná.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
21.2. 2010
1.NEDĚLE POSTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za farnost
Za Františku a Jana Sobotkovy a jejich tři syny
STŘÍBRNÉ HORY
Pondělí
22.2. 2010
SVÁTEK STOLCE SV. PETRA, APOŠTOLA
7.30 hod. Za Františku Muniovu a sourozence
Úterý
23.2. 2010
18.00 hod. Za Miloslava Lišku, manželku Emu a celý rod
Středa
24.2. 2010
7.30 hod.
18.00 hod.
Na poděkování Pánu Bohu za prokázaná dobrodiní
NOVÉ DVORY
Čtvrtek
25.2. 2010
18.00 hod. Za rodiče Linhartovy, dva syny a oba rody
Pátek
26.2. 2010
18.00 hod. Za rodiče Blažkovy, Boženu Pavlíčkovou a celý rod
Sobota
27.2. 2010
7.00 hod. Za Josefa a Marii Běhalovy, syna Josefa a duše v očistci
Neděle
28.2. 2010
2. NEDĚLE POSTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za Marii Caklovou a rodiče
Za rodinu Lemperovu, Mokrých a Janáčkovu
Za farnost

0 comments

Odpovědět