[metaslider id=11715]

Upozornění

 • Dnes v 15.00 hod. na faře setkání žen.
  V 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
 • V pátek v 13.00 hod. na faře pokračuje příprava dětí na první sv. přijímání.
  Ve 14.00 hod. setkání dětí.
  V 17.15 hod. křížová cesta rodin.
 • V sobotu na slavnost svatého Josefa, Snoubence Panny Marie v 13.30 hod. v kostele začne duchovní obnova farnosti. Duchovní obnova je určena pro všechny věkové skupiny a povede ji P. Hroznata Adamec, vikář z Havlíčkova Brodu. O přestávkách bude na faře připravena káva a čaj. Duchovní obnova bude zakončena společnou křížovou cestou a v 17.00 hod. mší svatou. Duchovní obnova je vhodnou příležitostí k modlitbě, ke svátosti smíření, k duchovnímu pohovoru, k upevnění pilířů duchovního života.
 • V neděli v 15.00 hod. na faře setkání manželů a v 17.15 hod. v kostele křížová cesta rodičů za děti.
 • V zákristii si mohou předplatitelé vyzvednout nové číslo IKD.
 • Postní snažení: děti, mládež i dospělí za účast na mši sv. všední den, za účast na křížové cestě a za skutek sebezáporu mohou na STROM KŘÍŽE – STROM ŽIVOTA nalepit zelený list. Zelený list je symbolem života, jehož zdrojem STROM KŘÍŽE.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
13.3. 2011
1. NEDĚLE POSTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za Josefa a Aloisii Novotných, zetě Otakara, Jiřího a snachu Jarmilu
Za Aloise Bořila, manželku a ten rod
Za farnost
Pondělí
14.3. 2011
7.30 hod. Na poděkování za uplynulý rok s prosbou o požehnání do dalšího roku pro Matěje s celou rodinou
Úterý
15.3. 2011
18.00hod Za Josefa Musila, sourozence a ten rod
Středa
16.3. 2011
7.30 hod.
18.00hod.
Za manžele Sobotkovy, jejich rodiče a sourozence
DOLNÍ JABLONNÁ
Čtvrtek
17.3. 2011
18.00hod. Za Josefa a Marii Novotných, rodiče z obojí strany a duše v očistci
Pátek
18.3. 2011
18.00hod. Za Josefa Půžu, celý rod, rod Novotných a duše v očistci
Sobota
19.3. 2011
SLAVNOST SV. JOSEFA
17.00 hod. Za P. Josefa Malého, P. Jana Bártu a P. Jana Cimburka
Neděle
20.3. 2011
2. NEDĚLE POSTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00hod.
Za rodinu Ledvinkovu a duše v očistci
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY

0 comments

Odpovědět