[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes v 11.00 hod. v kostele příjme křest Adéla Slámová. V 15.00 hod. na faře setkání manželů a v 17.15 hod. v kostele křížová cesta rodičů za děti.
  • Ve čtvrtek po večerní mši svaté na faře biblická hodina.
  • V pátek v 13.00 hod. na faře příprava dětí, které přistoupí k první svátosti smíření a k prvnímu svatému přijímání. V 17.15. v kostele pobožnost křížové cesty pod vedením rodin.
  • V sobotu v 11.00 hod. v kostele manželé Voralovi oslaví zlatou svatbu.
  • V neděli bude zařazen mezi čekatele křtu pan Jaroslav Janáček. V 11.00 hod. v kostele příjme křest Matěj Strašil. V 17.15 hod. pobožnost křížové cesty.
  • V boční lodi kostela je pro děti připraveno postní snažení. Více informací se děti dozvědí přímo v boční lodi.
  • U všech bočních lodích jsou připraveny podpisové petiční archy proti registraci potratové pilulky RU-486. Svými podpisy můžeme přispět k zabránění její registrace.
  • Diecézní poutní centrum pořádá zájezd na poslední generální audienci Svatého otce Benedikta XVI. Ve dnech 26.2. – 1.3.  Bližší informace získáte v zákristii.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel a za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Z dnešní sbírky podpoříme naše farní adoptované dítě. Sbírka z následující neděle je určena na Svatopetrský haléř a bude za tímto účelem odeslána.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

17.2. 2013

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

1. NEDĚLE POSTNÍ

Za Annu a Jana Novotných  

Za farnost  

ŽIŽKOVO POLE

STŘÍBRNÉ HORY

 

 

Pondělí

 18.2. 2013

    

 

7.30 hod.

 

 

Za Josefa a Annu Večeřovy

 

 

Úterý

19.2. 2013

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Za Jiřího Hladíka a rodiče Šmidrkalovy

 

Středa

20.2. 2013

 

  

  7.30 hod.

18.00 hod.

 

 

Za Václava a Marii Večeřovy   

ČESKÁ JABLONNÁ

 

 

Čtvrtek

21.2. 2013

 

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za MUDr. Miloslava Lišku   

 

 

Pátek

22.2. 2013

 

 

18.00 hod.

 

 

Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

Za Emila Zicha, syna Miloslava a duše v očistci       

 

 

Sobota

23.2. 2013

 

 

7.00 hod.

 

 

Za Jiřího Musila a celý rod  

 

 

Neděle

24.2. 2013

 

  

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

 

 

2. NEDĚLE POSTNÍ

Za Ludmilu Hockeovu, bratra Josefa, rodiny Hockeovy a Pohankovy         

Za rodiče Sobotkovy, 3 syny a dceru      

STŘÍBRNÉ HORY

Za farnost

0 comments

Odpovědět