[metaslider id=11715]

Upozornění:

 • Vstupujeme do doby adventní, kterou máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Po druhé mši svaté je poslední termín, kdy děti mohou odevzdat výtvarné práce s vánoční tématikou. Od 9.-12. hod. na faře je možné shlédnout prodejní výstavu betlémů. Srdečně zvou pořadatelé. Po druhé mši svaté na faře poradní setkání mládeže, kde si řekneme, jak uspořádat vánoční setkání.
 • Začátek pondělních mší svatých je stanoven na  7.00 hod. Rorátní mše svaté jsou určeny pro děti i rodiče. Děti od mateřské školky do 9. ročníku ZŠ, které ve všední dny za účast na mši sv. získají nejvíce bodů, budou odměněny v neděli   23. prosince při druhé mši svaté.  Za účast na ranní mši sv. jsou dva body a za účast na večerní mši svaté jeden bod. Body si děti zaznamenají na nástěnku v boční lodi. V zákristii si děti mohou vyzvednout adventní kalendář, který vyplněný věnují o dětské půlnoční mši svaté narozenému Ježíškovi.
 • Středeční mše svatá je stanovena na 16.30 a přijde na ni sv. Mikuláš s anděly a obdarují hodné děti. Děti mohou na mši svatou přinést dárek, který by chtěly věnovat starším lidem. Dary ponesou v obětním průvodu.
 • Ve čtvrtek po mši svaté adorace s prosbami za nová kněžská a zasvěcená povolání.
 • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Od 14.00 hod. setkání dětí na faře. Od 17.00  adorace a v 18.00 mše svatá.
 • V sobotu v 8.00 hod. mše svatá ze slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu. Účastníci bohoslužby mohou za stanovených podmínek získat plnomocné odpustky. V 11.00 hod. v kostele příjme křest Matěj Štefáček.
 • V neděli po ranní i po druhé mši svaté na faře je možné nahlásit úmysly mší svatých na první pololetí roku 2013. Od 12.-16. hod. florbalový turnaj pro žáky ZŠ.
 • V zákristii si do každé rodiny můžete vyzvednout brožurku se zamyšleními na každý den adventu.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na podporu Diecézní charity v Hradci Králové a bude za tímto účelem odeslána.

Boholsužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

2.12. 2012

 

 

  8.00 hod.

 

9.30 hod.

 

11.00 hod.

11.00 hod.

 

 1. I.     NEDĚLE ADVENTNÍ

Za tragicky zahynulého vojenského pilota Ondřeje Sovinu a za všechny oběti leteckých nehod.

Za Vlastu Pelikánovou  a na poděkování za 90 let života s prosbou o požehnání do dalších let

ŽIŽKOVO POLE   

STŘÍBRNÉ HORY

 

Pondělí

 3.12. 2012

     

  7.00 hod.

   

 

Památka sv. Františka Xaverského, kněze

Za rodinu Kunstarovu

 

Úterý

4.12. 2012

 

  

18.00 hod.

 

  

Za Lenku, Emilii a rod Mokrých, Janáčků a Lemperů

 

 

Středa

5.12. 2012

   

  7.30 hod.

10.00 hod.

16.30 hod.

18.00 hod.

 

Památka svatého Mikuláše

BEZE MŠE SVATÉ

Pohřeb paní Jiřiny Šímové

MIKULÁŠSKÁ MŠE SVATÁ – Za děti a mládež

VESNICE – BEZE MŠE SVATÉ

 

Čtvrtek

6.12. 2012

 14.00 hod.

18.00 hod.

 

 

Pohřeb paní Anny Šemberové

Za Marii a Josefa Sobotkovy

 

Pátek

7.12. 2012

  

18.00 hod.

 

 

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

Za rodiče Pospíchalovy a zetě Jaroslava       

 

 

Sobota

8.12. 2012

  

8.00 hod.

SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY DĚDIČNÉHO HŘÍCHU – dopor. sv.

 Za Marii Rázlovou, bratra, sestru, švagra a rodiče z obojí strany

 

 

Neděle

9.12. 2012

   

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

 

 1. II.  NEDĚLE ADVENTNÍ

Za Alenku a Jindřicha Prchalovy, jejich rodiče a sourozence       

Za Františka Beneše a ten rod   

STŘÍBRNÉ HORY  

Za farnost   

0 comments

Odpovědět