[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes v 13.00 hod. v kostele přijme křest Julie Noskovičová.
  • V pátek v 13.00 hod. pokračuje příprava na první svaté přijímání. V 17.30 začátek hodinové adorace před vystavenou NSO. V 19.30 hod. na faře setkání s rodiči prvokomunikantů.
  • V sobotu se ve Velké Losenici uskuteční turnaj ve fotbale. Sraz fotbalistů v 7.00 hod. u věže. Fotbalisté se mohou zapisovat v zákristii.
  • V neděli po ranní i po druhé mši svaté zápis intencí na II. pololetí roku 2013. V 11.00 hod. v kostele přijme křest Iveta Kasalová.  V 15.00 hod. na faře setkání manželů.
  • Letošní oslavy slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje jsou umocněny kulatým výročím od jejich příchodu – 1150 let. Zájemci o poutní zájezd na Velehrad 5. července se mohou zapisovat v zákristii do 16. června.
  • Děti ze ZŠ se mohou přihlašovat na farní tábor.  Bližší informace získáte ve Farním listě.
  • V zákristii je připraveno k vyzvednutí nové číslo IKD.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel a za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme všem, kteří se podíleli na zajištění eucharistického průvodu Božího Těla.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

9.6. 2013

 

8.00 hod.

9.30 hod.

 

11.00 hod.

18.30 hod.

 

 

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

Za Tomáše Řezníka

Za rodiče Vackovy, syna Josefa, rodiče Jonákovy a syna Jana

ČESKÁ JABLONNÁ – poutní mše svatá

Za farnost

 

 

Pondělí

 10.6. 2013

     

 

7.30 hod.

 

 

 

Za Viktora Dopitu a dceru Miloslavu Salivarovou

 

Úterý

11.6. 2013

 

 

 

18.30 hod.

 

Památka sv. Barnabáše, apoštola

Za Otakara Veselého, živé i zemřelé z rodin Veselých a Novotných

 

Středa

12.6. 2013

 

 

7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

Za Antonína Šrámka, celý rod a za rodiče Smejkalovy

OLEŠENKA

 

 

Čtvrtek

13.6. 2013

 

 

 

18.30 hod.

 

 

Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a uč. církve

Za Václava a Antonii Vomáčkovy

 

Pátek

14.6. 2013

 

 

18.30 hod.

 

 

 

Za Františka Bubna

 

 

Sobota

15.6. 2013

 

 

7.00 hod.

 

Památka sv. Víta

Za dar života a zdraví

 

 

Neděle

16.6. 2013

 

  

8.00 hod.

9.30 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

11.  NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Kamarádovy, Wasserbauerovy a vnuka Josefa

Za farnost

ŽIŽKOVO POLE

STŘÍBRNÉ HORY

0 comments

Odpovědět