[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes odpoledne od 13.30 hod. na farní zahradě je připraven zábavný program pro děti a dospělé u příležitosti prvního sv. přijímání a konce školního roku. Srdečně jste všichni zváni.
  • Ve středu v Dolní Jablonné mše svatá. Budete to poslední středeční mše svatá na vesnicích před prázdninami. V případě příznivého počasí bude mše sv. sloužena v přírodním amfiteátru. Srdečně jste zváni.
  • V pátek v 17.30 adorace před NSO.
  • Na následující neděli připadá titulární slavnost našeho kostela – přibyslavská pouť. Při splnění obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) lze získat plnomocné odpustky. Přijměte srdečné pozvání tuto krásnou slavnost.
  • V zákristii jsou připraveny k vyzvednutí fotografie z velikonoc.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírky z následující neděle budou určeny na finanční spoluúčast farnosti při obnově věže a bezbariérového vstupu pod věží.
  • Děkujeme všem, kteří jste se podíleli na organizaci slavnosti Těla a Krve Páně a kteří jste se jí zúčastnili a tak veřejně vyznali víru v Krista mezi námi přítomného v eucharistii.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

17.6. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

12.00 hod.

 

 

II. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

Za Jana Řezníka a vnuka Tomáše

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ – Za farnost

ČESKÁ JABLONNÁ – poutní mše svatá

 

Pondělí

 18.6. 2012

    

  7.30 hod.

   

 

 

Za rodiče Močubovy, syna Františka a rodiče z obojí strany    

 

Úterý

19.6. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

 

Za Jarmilu Holubovou, Květu Havlíčkovou a Boženu Tománkovou   

 

 

Středa

20.6. 2012

 

  

  7.30 hod.

19.00 hod.

 

 

 

Za Aloisii Fikarovou

DOLNÍ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

21.6. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Za Márii Močubovou, dva bratry a rodiče

 

 

Pátek

22.6. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

 

Za rodiče Kamarádovy, vnuka Josefa, rodiče Wasserbauerovy a oba rody

 

 

Sobota

23.6. 2012

 

 

7.00 hod.

 

Sobotní památka Panny Marie

Za Josefa a Marii Čejkovy a syna Josefa

 

 

Neděle

24.6. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

18.30 hod.

 

SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Za Aloisii Bořilovou, manžela, syna a celý rod

Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu Staňkovou

Za farnost

0 comments

Odpovědět