[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes po ranní i po druhé mši sv. zápis intencí na II. pololetí roku 2013. V 11.00 hod. křest Ivety Kasalové. V 15.00 hod. setkání manželů na faře.
  • Ve čtvrtek na faře biblická hodina.
  • V pátek v 17.30 začátek adorace před vystavenou NSO.
  • V sobotu v 11.00 hod. přijme sv. křtu Marie Vencová. V 13.30 svátost smíření pro prvokomunikanty a jejich příbuzné.
  • V neděli při druhé mši sv. děti přistoupí k prvním  sv. přijímání. Sraz  prvokomunikantů a asistence v 9.00 hod. na faře. Odpoledne od 14.00 hod. na farní zahradě je připraven zábavný program pro děti i dospělé u příležitosti prvního sv. přijímání a konce školního roku. Všichni jste srdečně zváni.
  • Letošní oslavy slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje jsou umocněny kulatým výročím od jejich příchodu – 1150 let. Zájemci o poutní zájezd na Velehrad 5. července se mohou zapisovat v zákristii do 16. června.
  • Děti ze ZŠ se mohou přihlašovat na farní tábor.  Bližší informace získáte ve Farním listě.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel a za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle je určena na charitu a bude za tímto účelem odeslána.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

16.6. 2013

 

8.00 hod.

9.30 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

Za rodiče Kamarádovy, Wasserbauerovy a vnuka Josefa

Za farnost

ŽIŽIKOVO POLE

STŘÍBRNÉ HORY

 

Pondělí

 17.6. 2013

       

 

7.30   hod.

 

 

 

Za   Ludmilu Vomáčkovou

 

Úterý

18.6. 2013

 

 

 

18.30   hod.

 

 

Za   Márii Močubovou, sourozence a rodiče

 

Středa

19.6. 2013

 

 

7.30 hod.

 

18.30   hod.

 

Památka sv. Jana Nepomuckého Neumana

Za   Boženu Tománkovou, Jarmilu Holubovou a Aloisii Fikarovou

ČESKÁ   JABLONNÁ

 

 

Čtvrtek

20.6. 2013

 

 

 

18.30   hod.

 

 

 

Za   rodinu Strašilovu a duše v očistci

 

Pátek

21.6. 2013

 

 

18.30   hod.

 

 

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Za   Josefa a Marii Bořilovy, jejich děti a vnuka Lukáše

 

 

Sobota

22.6. 2013

 

 

7.00   hod.

 

Památka sv. Jana Fišera a Tomáše Mora, mučedníků

Za   rodinu Grodlovu a Podrázských    

 

 

Neděle

23.6. 2013

 

  

8.00 hod.

9.30 hod.

11.00   hod.

18.30   hod.

 

12.  NEDĚLE V   MEZIDOBÍ

Za rodiče Rázlovy, syna a snachu

PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ – za farnost

STŘÍBRNÉ HORY

Za sourozence Sejkorovy  

0 comments

Odpovědět