[metaslider id=11715]

Upozornění

 • Dnes odpoledne od 13.30 hod. na farní zahradě začíná farní odpoledne pro děti i dospělé u příležitosti 1. sv. přijímání a zakončení školního roku. Pro děti i dospělé bude připraven bohatý program včetně nafukovacího hradu. Slavnost zakončíme táborákem a opékáním buřtů. Srdečně jste všichni zváni. Zájemci si mohou v ateliéru paní Půžové objednat fotografie z 1. sv. přijímání a v zákristii si mohou objednat DVD.
 • Během týdne je možné zapisovat intence.
 • Ve čtvrtek po mši svaté biblická hodina na faře.
 • V neděli při mši sv. v 9.30 hod. děti přistoupí k 1. sv. přijímání. Sraz prvokomunikantů a asistence v 9.00 hod. na faře. Odpoledne od 13.30 hod. na farní zahradě začíná farní odpoledne pro děti i dospělé u příležitosti 1. sv. přijímání a zakončení školního roku. Pro děti i dospělé bude připraven bohatý program včetně nafukovacího hradu. Občerstvení zajištěno. Srdečně jste všichni zváni.
 • V pátek ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO.
 • V sobotu v 18.00 hod. v kostele začíná pouťový koncert. Následně na farní zahradě bude pokračovat program divadelním představením a hudebním festivalem. K účasti srdečně zvou pořadatelé.
 • Na příští neděli připadá přibyslavská pouť. Při splnění obvyklých podmínek (sv. smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je možné získat plnomocné odpustky.
 • Pro děti od 3. do 6. třídy je pořádán farní tábor. Tábor proběhne ve dnech 1. – 8. srpna. Zájemci si mohou přihlášky vyzvednout v zákristii a vyplněné odevzdat na faře nebo v zákristii.
 • Ti, kteří si objednali fotografie z Velikonoc, si je mohou vyzvednout v zákristii.
 • V boční lodi kostela je možné zakoupit misijní kalendáře na rok 2011.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle bude určena na potřeby farnosti, zvláště na pokrytí nákladů spojených s červnovými liturgickými slavnostmi. Předem přijměte poděkování za pochopení a vstřícnost.
 • Děkujeme za dar 3000 Kč určený na opravu varhan.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
20.6. 2010
12.NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30
Za Otakara Veselého, rodiče z obojí strany a duše v očistci
Za farnost – 1. svaté přijímání
MŠE SVATÁ NENÍ
Pondělí
21.6. 2010
7.30 hod. Za Josefa Vokouna, rodiče a sestru
Úterý
22.6. 2010
18.30 hod. Za Vladimíra a Marii Sobotkovy
Středa
23.6. 2010
7.30 hod.
14.00 hod.
18.30
Na poděkování za prokázaná dobrodiní
Pohřeb pana Josefa Gregora
MŠE SVATÁ NA VESNICI NENÍ
Čtvrtek
24.6. 2010
18.30 hod. Za Jana Štefu a vnučku Janu
Pátek
25.6. 2010
10.00 hod.
18.30 hod.
Pohřeb pana Františka Šimka
Za Antonína a Ludmilu Bártovy, syny a dcery
Sobota
26.6. 2010
SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
7.00 hod. Za rodiče Podrázských a syna Romana
Neděle
20.6. 2010
SLAVNOST NAROZENÍ JANA KŘTITELE
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za Jana Řezníka a vnuka Tomáše
Za Františka Stejskala a rodiče
Za farnost

0 comments

Odpovědět