[metaslider id=11715]

Upozornění

  • V pátek V 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z minulé neděle, která byla urče na potřeby farnosti vynesla částku 17 684 Kč. Všem dárcům upřímné zaplať Pán Bůh.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
4.7. 2010
14.NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00
Za manžele Augustinovy, syna Jaromíra a vnuka Davida
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí
5.7. 2010
SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE
8.00 hod. Za Miloslava Plesla a ten rod
Úterý
6.7. 2010
PAMÁTKA SV. MARIE GORETTIOVÉ,PANNY A MUČEDNICE
18.30 hod. Za rod Činčerů a Ondráčků
Středa
7.7. 2010
7.30 hod.
18.30
Za Jana Eliáše, jeho rodiče, rodinu Lehrlovu a Wasserbauerovu
Mše svatá na vesnici není
Čtvrtek
8.7. 2010
18.30 hod. Za rod Laštovičků a zetě Bohumila
Pátek
9.7. 2010
18.30 hod. Za rodinu Jarošovu a Břízovu
Sobota
10.7. 2010
SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
7.00 hod. Za rodiče Křesťanovy, syna Josefa, rodiče Hejkalovy a duše v očistci
Neděle
11.7. 2010
15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za rod Smejkalů, rodinu Fišarovu, rod Matoušků, Fišarů, Kramerů a duše v očistci
Za Albína a Marii Jajtnerovy, ten rod a rodinu Rymešovu
Za farnost

0 comments

Odpovědět