[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes v 11.00 hod. v kostele příjme křest Antonín Pavelka.
  • V pátek  v 17.30 začátek adorace před vystavenou NSO.
  • V sobotu v 11.00 hod. v kostele přijme křest Adam Veselý.
  • Zájemci, kteří se chtějí zúčastnit diecézní pouti v Malých Svatoňovicích v sobotu 17. srpna, se mohou zapisovat v zákristii. Podle zájmu vypravíme autobus. Výše cestovného bude taková, aby mohli jet celé rodiny. Účastníci pouti mohou získat plnomocné odpustky. Bližší informace o pouti zjistíte z plakátku na venkovní nástěnce.
  • Pořady bohoslužeb v kapli sv. Anny u Pohledu visí na venkovní nástěnce.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel a za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

21.7. 2013

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farnost

Za Annu a Jaroslava Bezpalcovy

ŽIŽKOVO POLE

STŘÍBRNÉ HORY

 

Pondělí

 22.7. 2013

     

 

7.30 hod.

 

 

Památka sv. Marie Magdalény

Za Annu Kolihovou, Boženu Holcmanocvou a celý rod    

 

Úterý

23.7. 2013

 

 

 

18.30 hod.

 

Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

Za Martu Močubovou a oboje rodiče  

 

Středa

24.7. 2013

 

  

 7.30 hod.

 

 

 

Za Emilii a Františka Pometlovy, rodiče, sourozence a dceru Boženu      

 

 

Čtvrtek

25.7. 2013

 

 

 

18.30 hod.

 

 

Svátek sv. Jakuba, apoštola

Za rodiče Beranovy, rodiče z obou stran a vnuka Josefa       

 

Pátek

26.7. 2013

 

 

18.30 hod.

 

 

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

Za Annu a Jana Novotných           

 

 

Sobota

27.7. 2013

 

 

7.00 hod.

 

 

Památka sv. Gorazda a druhů

Za Annu Lánovou a ten rod      

 

 

Neděle

28.7. 2013

 

  

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.30 hod.

 

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rod Mokrých a Roseckých

Za Marii Zychovou

 STŘÍBRNÉ HORY

Za farnost

0 comments

Odpovědět