[metaslider id=11715]

Upozornění

  • V úterý a ve čtvrtek nebudou slouženy mše svaté.
  • Zájemci o účast na diecézní pouti do Králík v sobotu 15. srpna a zájemci o setkání se Svatým otcem v Brně v neděli 27. září se mohou zapisovat v zákristii. Prosíme, neodkládejte rozhodnutí.
  • Zájemci z řad mládeže, kteří se chtějí zúčastnit mše sv. se Svatým otcem 28.9. ve Staré Boleslavi se mohou zapisovat v zákristii.
  • V zákristii jsou připravena k vyzvednutí DVD z prvního svatého přijímání.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
19.7. 2009
16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Podrázských a Pavlu Šlérkovou
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY
Pondělí
20.7. 2009
7.30 hod. Za rodinu Koudelkovu
Úterý
21.7. 2009
18.30 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Středa
22.7. 2009
PAMÁTKA SV. MARIE MAGDALENY
7.30 hod.
18.30 hod.
Za rodinu Novotných a duše v očistci
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek
23.7. 2009
SVÁTEK SV. BRIGITY,ŘEHOLNICE,PATRONKY EVROPY
18.30 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Pátek
24.7. 2009
18.30 hod. Za rod Laštovičků a zetě Bohumila
Sobota
25.7. 2009
SVÁTEK SV.JAKUBA, APOŠTOLA
7.00 hod. Za rodiče Močubovy, syna Františka a rodiče z obojí strany
Neděle
26.7. 2009
17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za Annu a Jaroslava Bezpalcovy
Za Jana a Annu Novotných
Za farnost

0 comments

Odpovědět