[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes v 13.00 hod. v kostele přijme křest Tobiáš Hajčman.
  • V pátek v 17.30 začátek adorace před vystavenou NSO.
  • V sobotu v 11.00 hod. v Olešence slavnostní mše svatá u příležitosti 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Olešence. Zároveň bude požehnán hasičský prapor.
  • V neděli v 11.00 hod. v kostele přijme křest Patrik Sykora.
  • Zájemci, kteří se chtějí zúčastnit diecézní pouti v Malých Svatoňovicích v sobotu 17. srpna, se mohou do pátku 9.8. zapisovat v zákristii. Podle zájmu vypravíme autobus. Výše cestovného bude taková, aby mohli jet celé rodiny. Účastníci pouti mohou získat plnomocné odpustky. Bližší informace o pouti zjistíte z plakátku na venkovní nástěnce.
  • V boční lodi kostela si můžete objednat fotografie z prvního svatého přijímání.
  • U oltáře Panny Marie je vystaven k nahlédnutí částečně zrestaurovaný obraz děkana Varhánka. Díky vstřícnému postoji farnosti ke Galerii výtvarných umění v Havlíčkově Brodě (obraz byl galerii zapůjčen a ještě zapůjčen bude) restaurátorský zásah nestál farnost ani korunu. I z tohoto důvodu je pro farnost prospěšné zapůjčit požadované obrazy na výstavy do Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě nebo do diecézního muzea v Litomyšli, jak o tom bylo psáno v červnovém čísle Farního listu.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel a za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

4.8. 2013

 

8.00   hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

18.30 hod.

 

 

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farnost

Za Františku Klusáčkovou a celý rod

ŽIŽKOVO POLE a SŘÍBRNÉ HORY

Za Marii a Josefa Kasalovy

 

Pondělí

 5.8. 2013

       

 

7.30   hod.

 

 

  

Za   rodinu Kunstarovu

 

Úterý

6.8. 2013

 

 

 

18.30   hod.

 

Svátek Proměnění Páně   

Za   Jaroslava a Vlastu Mášovy, jejich rody a duše v oč.

 

Středa

7.8. 2013

 

 

7.30 hod.

 

 

 

Za   Františka Roseckého a ženu Antonii

 

 

Čtvrtek

8.8. 2013

 

 

 

18.30   hod.

 

 

Památka sv. Dominika, kněze  

Za   rodiče Prchalovy, jejich děti a duše v očistci

 

Pátek

9.8. 2013

 

 

18.30   hod.

 

 

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže

Za   Josefa Pelikána a celý rod

 

 

Sobota

10.8. 2013

 

 

7.00   hod.

 

 

Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka  

Na   poděkování       

 

 

Neděle

11.8. 2013

 

  

8.00 hod.

9.30   hod.

11.00   hod.

18.30   hod.

 

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Klementovy, čtyři syny a dvě snachy

Za farnost

STŘÍBRNÉ HORY

Za Miroslava Kohouta, rodiče a sourozence  

0 comments

Odpovědět