[metaslider id=11715]

Upozornění

  • V úterý a ve čtvrtek nebudou slouženy mše svaté.
  • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Od 17.30 hod. možnost adorace a zároveň bude možné přistoupit ke svátosti smíření.
  • Mládež je srdečně zvána na pěší pouť na Horu Matky Boží v Králíkách ve dnech 12. – 15.8. Bližší informace získají zájemci na venkovní nástěnce a hlásit se mohou do 3.8.
  • Zájemci o účast na diecézní pouti do Králík v sobotu 15. srpna a zájemci o setkání se Svatým otcem v Brně v neděli 27. září se mohou zapisovat v zákristii. Prosíme, neodkládejte rozhodnutí.
  • Zájemci z řad mládeže, kteří se chtějí zúčastnit mše sv. se Svatým otcem 28.9. ve Staré Boleslavi se mohou zapisovat v zákristii.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme za dar 2000 Kč. určený na opravu varhan a za dar 2000 Kč. určený na květinovou výzdobu kostela.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
2. 8. 2009
18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Annu Lánovou a ten rod
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí
3.8. 2009
7.30 hod. Za rodinu Kubíčkovu
Úterý
4.8. 2009
PAMÁTKA SV. JANA MARIA VIANNEYE, KNĚZE
18.30 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Středa
5.8. 2009
7.30 hod.
10.30 hod.
18.30 hod.
Za Jřího Bělouška, snachu Marii a zetě Jiřího
Pohřeb paní Miloslavy Vlčkové
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek
6.8. 2009
SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
18.30 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Pátek
7.8. 2009
14.00 hod.
18.30 hod.
Pohřeb paní Jiřiny Sommerové ve Stříbrných Horách
Za rodinu Křesťanovu, syna Josefa, rodinu Hejkalovu a duše v očistci
Sobota
8.8. 2009
PAMÁTKA SV.DOMINIKA,KNĚZE
7.00 hod. Za dr. Jiřího Procházku, ten rod a duše v očistci
Neděle
9.8. 2009
19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Doležalovy, dceru Marii a Josefa Landsmana
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY

0 comments

Odpovědět