[metaslider id=11715]

Upozornění

  • V úterý a ve čtvrtek nebudou slouženy mše svaté.
  • V neděli od 14.00 hod. u Syberů se uskuteční tradiční florbalový turnaj. Hráče, fandy i ostatní farníky srdečně zvou pořadatelé.
  • V zákristii jsou připraveny k vyzvednutí DVD z prvního svatého přijímání.
  • V ateliéru paní Půžové je možné vyzvedávat fotografie z prvního svatého přijímání.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
8.8. 2010
19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30
Za rodiče Doležalovy, dceru Marii a Josefa Landsmana
Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, oba rody a duše v očistci
Za farnost
Pondělí
9.8. 2010
SVÁTEK SV. TEREZIE BENEDIKTY. PATRONKY EVROPY
7.30 hod. Za uzdravení rodových kořenů
Úterý
10.8. 2010
SVÁTEK SV. VAVŘINCE, JÁHNA A MUČEDNÍKA
18.30 hod. MŠE SVATÁ NENÍ
Středa
11.8. 2010
PAMÁTKA SV. KLÁRY, PANNY
7.30 hod.
18.30
Za rodiče Prokešovy, rodiče, sourozence a duše v očistci
Mše svatá na vesnici není
Čtvrtek
12.8. 2010
18.30 hod. MŠE SVATÁ NENÍ
Pátek
13.8. 2010
18.30 hod. Za Karla a Marii Oulehlovy a Pavla Souška
Sobota
14.8. 2010
PAMÁTKA SV. MAXMILIÁNA MARIA KOLBEHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA
7.00 hod. Za Augustina Janáčka, celý rod a duše v očistci
Neděle
15.8. 2010
SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Klementovy, dva syny, snachu a celý rod
Za Martu Močubovou, rodinu Močubovu a Novotných
NOVÉ DVORY – POUTNÍ MŠE SVATÁ

0 comments

Odpovědět