[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes v 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
  • Ve čtvrtek na závěr mše svaté bude krátká adorace před vystavenou NSO za nová kněžská, zasvěcená povolání a za dobrou volbu nového diecézního biskupa.
  • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Z tohoto důvodu odpadá ve 13.00 hod. na faře setkání prvokomunikantů. Ve 14.00 hod. na faře setkání dětí. V 17.15 hod. křížová cesta mužů. V 18.00 hod. mše svatá.
  • V neděli v 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
  • V sobotu 27. března v Hradci králové se uskuteční diecézní setkání mládeže. Prosíme zájemce, aby se v zákristii zapisovali. Spoluúčast na cestovném činí 100 Kč. Předpokládaný odjezd v 7.00 hod. z autobusového nádraží.
  • V sobotu 17.4. se uskuteční ve Vysokém Mýtě diecézní setkání ministrantů. Prosíme zájemce, aby se co nejdříve hlásili v zákristii. Podle počtu zájemců zajistíme dopravu.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na Svatopetrský haléř a bude odeslána.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
28.2. 2010
2.NEDĚLE POSTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za Marii Caklovou a rodiče
Za rodinu Lemperovu, Mokrých a Janáčkovu
Za farnost
Pondělí
1.3. 2010
7.30 hod. Za Jindřicha Tecla a ten rod
Úterý
2.3. 2010
18.00 hod. Za rodiče Pejzlovy a bratra Jaroslava
Středa
3.3. 2010
7.30 hod.
18.00 hod.
Za pana děkana Josefa Němce
OLEŠENKA
Čtvrtek
4.3. 2010
18.00 hod. Za přítelkyni Zdenu a ten rod
Pátek
5.3. 2010
14.00 hod.
18.00 hod.
Pohřeb paní Marie Sejkorové
Za rodiče Kodrasovy a jejich sourozence
Sobota
6.3. 2010
7.00 hod. Za Lukáše Lehrla
Neděle
7.3. 2010
3. NEDĚLE POSTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za farnost
Za Stanislava Hájka a rodiče Tománkovy
ŽIŽKOVO POLE

0 comments

Odpovědět