[metaslider id=11715]

Upozornění

 • Dnes v 15.00 hod. na faře setkání manželů.
  V 17.15 v kostele křížová cesta rodičů za děti.
 • Ve čtvrtek v 19.00 hod. na faře biblická hodina.
 • V pátek v 13.00 hod. na faře pokračuje příprava dětí na první sv. přijímání.
  Ve 14.00 hod. setkání dětí.
  V 17.15 hod. křížová cesta mužů.
  V 19.00 hod. na faře pracovní setkání pastorační a ekonomické rady farnosti.
 • V sobotu v 9.00 hod. na faře ministrantská schůzka.
  Upozorňujeme, že ze soboty na neděli se mění čas.
 • V neděli v 11.00 hod. v kostele příjme křest Kateřina Jadrná.
  V 17.15. hod. v kostele křížová cesta.
 • V sobotu 2. dubna v 13.30 hod. v kostele začne duchovní obnova farnosti. Duchovní obnova je určena pro všechny věkové skupiny a povede ji P. Hroznata Adamec, vikář z Havlíčkova Brodu. O přestávkách bude na faře připravena káva a čaj. Duchovní obnova bude zakončena kající pobožností a v 17.00 hod. mší svatou. Duchovní obnova je vhodnou příležitostí k modlitbě, ke svátosti smíření, k duchovnímu pohovoru, k upevnění pilířů duchovního života.
 • Drazí diecezáni, v souvislosti s nadcházejícím sčítáním lidu Vás vyzývám, abyste se zodpovědně přihlásili k římskokatolické církvi. Jde jednak o vyznání naší víry, našich nejhlubších postojů, za které bychom se neměli stydět ani se obávat následků z vyznání. A jednak jde i o praktické důsledky tohoto přihlášení se k víře či církvi. Naším společným úsilím je, aby církev nadále spoluvytvářela naši společnost a podílela se na jejím směřování k dobru a obecnému blahu. Pravdivé údaje, uvedené při sčítání lidu, jsou podstatným předpokladem pro to, aby církev a její společenská role byly brány vážně a křesťanství bylo respektováno ve veřejném životě.
  + Josef Kajnek, biskup – administrátor královéhradecké diecéze
 • Při odchodu z kostela si můžete vzít brožurku Novény o křtu a modlit se ji během doby postní. Finanční příspěvek je dobrovolný.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
20.3. 2011
2. NEDĚLE POSTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodinu Ledvinkovu a duše v očistci
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY
Pondělí
21.3. 2011
7.30 hod. Za Ludmilu a Filipa Sobotkovy a jejich sourozence
Úterý
22.3. 2011
18.00hod Za rod Chalupů, Fišarů a Karlů
Středa
23.3. 2011
7.30 hod.
18.00hod.
Za pana děkana Josefa Němce
OLEŠENKA
Čtvrtek
24.3. 2011
18.00hod. Za rodiče Půžovy, dva syny a Rudolfa Svobodu
Pátek
25.3. 2011
SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
8.00 hod.
18.00hod.
Za Vladislava Rychlého
Za rodiče Flesarovy a tři syny
Sobota
26.3. 2011
7.00 hod. Za Jindřicha Tecla, rodiče a ten rod
Neděle
27.3. 2011
3. NEDĚLE POSTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00hod.
Za rodinu Lemperovu, Mokrých a Janáčkovu
Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, oba rody a d. v oč.
Za farnost

0 comments

Odpovědět