[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes v 15.00 hod. na faře setkání manželů a v 17.15 hod. v kostele pobožnost křížové cesty rodičů za děti.
  • Ve čtvrtek po mši svaté na faře biblická hodina.
  • V pátek v 13.00 hod. na faře pokračuje příprava dětí na první svaté přijímání.
  • V 14.00 hod. na faře setkání dětí.
  • V 17.15 hod. pobožnost křížové cesty, kterou povedou muži.
  • V sobotu v 13.00 hod. na faře pokračuje příprava na biřmování.
  • V neděli v 11.00 hod. v kostele příjme křest Julie Šolcová.
  • V 17.15 hod. v kostele pobožnost křížové cesty.
  • V boční lodi kostela je pro děti i dospělé připraven program postního snažení.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

16.3. 2014

 

8.00 hod.

9.30 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

2. NEDĚLE POSTNÍ    

Za Josefa Musila a celý rod

Za farnost

ŽIŽKOVO POLE

STŘÍBRNÉ HORY

 

 

Pondělí

17.3. 2014

     

 

7.30 hod.

 

Pondělí po 2. neděli postní  

Za Josefa Henzla

 

 

Úterý

18.3. 2014

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Úterý po 2. neděli postní  

Za rodiče Fišarovy a Slámovy

 

Středa

19.3. 2014

 

  8.00 hod.

 

18.00 hod.

 

SLAVNOST SV. JOSEFA – doporučený svátek  

Za P. Josefa Malého, P. Jana Bártu a P. Jana Cimburka

 

Za rodiče Peprníčkovy, zetě Václava a oba rody

 

Čtvrtek

20.3. 2014

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Čtvrtek po 2. neděli postní

Za Josefa Půžu, celý rod, rod Novotných a duše v oč.

 

Pátek

21.3. 2014

 

 

 

18.00 hod.

 

    

Pátek po 2. neděli postní

Za rodiče Pospíchalovy a zetě Jaroslava

 

 

Sobota

22.3. 2014

7.00 hod.

  9.00 hod.

 

Sobota po 2. neděli postní    

Za Františka a Marii Pátkovy, rodiče a sourozence

MŠE SVATÁ V DOMĚ S PEČOV. SLUŽBOU

 

 

Neděle

23.3. 2014

  

 

8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

 

 

3 . NEDĚLE POSTNÍ

Za rody Mokrých a Lemperů

Za Josefa a Růženu Zychovy a ten rod

STŘÍBRNÉ HORY

Za farnost

0 comments

Odpovědět