[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes v 15.00 hod. na faře setkání manželů a v 17.30 hod. v kostele modlitba rodičů za děti.
  • V pátek setkání dětí na faře. Od 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a v 18.00 hod. dětská mše svatá
  • V sobotu v sokolovně se uskuteční III. benefiční farní ples. Srdečně zvou pořadatelé.
  • V neděli v 18.00 hod. v kostele Narození svatého Jana Křtitele se uskuteční ekumenická bohoslužba. Všichni jsou srdečně zváni ke společným modlitbám za jednotu křesťanů.
  • Od 18. ledna do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Na základě rozhodnutí biskupské konference bude sbírka z následující neděle určena na pomoc obětem zemětřesení z Haiti.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
17.1. 2010
2.NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za farnost
Za Jana Tonara a rodiče
STŘÍBRNÉ HORY
Pondělí
18.1. 2010
PAMÁTKA PANNY MARIE, MATKY JEDNOTY KŘESŤANŮ
7.30 hod. Za Josefa Fiedlera a ten rod
Úterý
19.1. 2010
18.00 hod. Za rodiče Kárníkovy, rody z obou stran a duše v očistci
Středa
20.1.2010
7.30 hod.
18.00 hod.
Za Jindřicha Martínka
OLEŠENKA
Čtvrtek
21.1. 2010
PAMÁTKA SV. ANEŽKY ŘÍMSKÉ, PANNY A MUČEDNICE
18.00 hod. Za Jana a Marii Pometlovy, syny Karla a Jana a celý rod
Pátek
22.1. 2010
18.00 hod. Za Annu a Josefa Vlčkovy
Sobota
23.1. 2010
SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
7.00 hod Za P. Karla Filipa, rodiče, sourozence a duše v očistci
Neděle
24.1. 2010
3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za Václava Matějíčka
Za manžele Strašilovy a jejich tři syny
EKUMENICKÁ BOHOLSUŽBA

0 comments

Odpovědět