[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • V pátek od 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO.
  • V sobotu od 13.00 hod. na faře pokračuje příprava na biřmování.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

19.1. 2014

 

8.00 hod.

9.30 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

Za živé i zemřelé členy živého růžence a jejich rodiny

Za farnost

ŽIŽKOVO POLE

STŘÍBRNÉ HORY

 

 

Pondělí

20.1. 2014

     

 

7.30 hod.

 

Památka sv. Šebestiána, mučedníka

Za živé i zemřelé z rodiny Kubešovy

 

 

Úterý

21.1. 2014

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

Za rodiče Kárníkovy, rody z obou stran a duše v očistci

 

Středa

22.1. 2014

 

7.30 hod.

18.30 hod.

 

Památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka

Za P. Karla Filipa, rodiče a sourozence

DOLNÍ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

23.1. 2014

 

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za Františku a Františka Pelikánovy

 

Pátek

24.1. 2014

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a uč. církve  

Za Jana Němce, manželku a oba rody

 

 

Sobota

25.1. 2014

7.00 hod.

 

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Za Ivanku a Lenku Večeřovy

 

 

Neděle

26.1. 2014

  

 

8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

 

 

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za Albína Syberu, manželku a sourozence

Za Josefa a Marii Konfrštovy a jejich rody

STŘÍBRNÉ HORY

Za farnost

0 comments

Odpovědět