[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • V úterý v 19.15 hod. na faře setkání dobrovolníků, kteří mají na starosti stravování.
  • V pátek v 13.00 hod. pokračuje příprava na 1. sv. přijímání. V 14.00 hod. na faře setkání dětí pod vedením paní Halíkové. V 17.30 adorace před vystavenou NSO.
  • Srdečně zveme věřící na mše svaté, kterým budou předsedat naši biskupové. Zvláště v neděli prosíme o pochopení, že dopoledne bude sloužena pouze jedna mše svatá. Společné slavení mše svaté s biskupem, kněžími, ministranty může být povzbuzením pro všechny zúčastněné.
  • Prosíme ženy o napečení buchet, koláčů, bábovek, ne drobivého cukroví a doručení v nevratných obalech v pátek a v sobotu do 16.00 hod. na faru. Také prosíme o zavařeniny např. marmelády na chleby.
  • V zákristii je připraveno nové číslo IKD.
  • Ve čtvrtek 18.4. po mši sv. biblická hodina na faře.
  • V sobotu 20.4. v 9.00 v pečovatelském domě velikonoční mše sv. Sraz dětí a hudebníků v 8.30 na faře. V 13.30 hod. jarní úklid kostela. Předem děkujeme za pomoc.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel a za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Velikonoční sbírky vynesly částku 23 782 Kč. Sbírka od Božího hrobu určená na pomoc křesťanům ve Svaté zemi vynesla částku 1 500 Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme.
  • Děkujeme za dar 20 000 Kč. na potřeby farnosti.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

7.4. 2013

 

 

  8.00 hod.

 

9.30 hod.

11.00 hod.

18.30 hod.

 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Za rodiče Štefovy, jejich rodiče, sourozence a duše v očistci  

Za Jaroslava  a Jana  Prokešovy a ten rod   

ŽIŽKOVO POLE a STŘÍBRNÉ HORY

Za farnost

 

Pondělí

 8.4. 2013

    

 

  8.00 hod.

 

 

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

Za rodinu Kunstarovu

 

Úterý

9.4. 2013

 

 

 

18.30 hod.

 

 

Za rodiče Velínovy, děti a rdiče z obojí strany

 

Středa

10.4. 2013

 

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence   

NOVÉ DVORY

 

 

Čtvrtek

11.4. 2013

 

 

 

18.30 hod.

 

 

Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka

Za Alenu Šuckovou   

 

Pátek

12.4. 2013

 

 

18.30 hod.

 

 

 

Za rodinu Koudelkovu       

 

 

Sobota

13.4. 2013

 

  7.00 hod.

14.00 hod.

 

Za Josefa Musila, sourozence a celý rod

Mše sv. s diecézním biskupem Mons. Janem Vokálem   

 

 

Neděle

14.4. 2013

 

  

  9.00 hod.

11.00 hod.

18.30 hod.

 

 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

Za farnost – biskup Mons. Josef Kajnek       

STŘÍBRNÉ HORY

Za rodiče Novákovy, 4 syny, 3 dcery, živé i zemřelé z toho rodu

 

0 comments

Odpovědět