[metaslider id=11715]

Ohlášky:

  • Dnes v 11.00 hod. v kostele přijme křest Sofie Čejková.
  • Ve čtvrtek po mši svaté na faře biblická hodina.
  • V pátek  v 13.00 hod. na faře pokračuje příprava na první svaté přijímání. V 13.45 setkání dětí. V 17.30 začátek adorace před vystavenou NSO.
  • V neděli v 11.00 hod. v kostele přijmou křest František, Matěj a Antonie Pojmanovi.
  • V 15.00 hod. na faře setkání manželů.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Na pomoc křesťanům ve Svaté zemi jste věnovali dary ve výši  2700 Kč a byla za tímto účelem odeslána. Všem dárcům upřímně děkujeme.

Ohlášky (2. neděle velikonoční) jsou ke stažení ve formátu PDF níže.

Ohlasky_2.nedele_velikonocni_2015

0 comments

Odpovědět