[metaslider id=11715]

Upozornění:

 • P. Zdeněk Kubeš vás všechny srdečně zve na oslavu svých 50. narozenin. V 15.00 hod. ve farním kostele začne mše svatá na poděkování, která bude sloužena i za přibyslavské farníky. Po mši svaté bude následovat pohoštění ve farní stodole. Přijměte pozvání.
 • Ve čtvrtek v 18.00 hod. v kostele první májová pobožnost. Májové pobožnosti se budou konat každý den vždy v 18.00 hod. Případné změny ohlásíme. Srdečně zveme na tyto krásné májové pobožnosti děti, mládež i dospělé.
 • V pátek kněz navštíví naše nemocné.
 • V 13.00 hod. na faře pokračuje příprava dětí na první svaté přijímání.
 • V 14.00 na faře setkání dětí.
 • V 18.00 hod. májová pobožnost. Odpadá adorace.
 • Po mši svaté setkání mládeže na faře.
 • V sobotu v 9.00 hod. v domě s pečovatelskou službou bude sloužena velikonoční bohoslužba. Hudební doprovod zajistí děti a mládež. Mše svatá není určena pouze pro obyvatele domu s pečovatelskou službou, nýbrž pro všechny zájemce.
 • V 13.30 hod. jarní úklid kostela. Prosíme ochotné dívky i chlapce, ženy i muže o pomoc při úklidu našeho farního kostela.
 • V 18.00 hod. v kostele májová pobožnost.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.4
 • P. Zdeněk Kubeš srdečně děkuje za přání k narozeninám, které zaznělo minulou neděli na Proglase i za výběr písně.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

27.4. 2014

 

 

8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

15.00 hod.

 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ   

(Božího milosrdenství)

Za rodiče Rázlovy, syna a snachu   

Za rodiče Štefovy, živé i + z obojí str. a duše v očistci        

STŘÍBRNÉ HORY

NA PODĚKOVÁNÍ  

 

Pondělí

28.4. 2014

     

  7.30 hod.

18.00 hod.

 

Za Josefa Henzla, rodiče a ten rod            

Májová pobožnost

 

Úterý

29.4. 2014

 

 

 

18.00 hod.

18.30 hod.

 

Svátek sv. Kateřiny Sienské, patronky Evropy  

  Májová pobožnost      

  Za Václava Řezníčka a rodiče    

 

Středa

30.4. 2014

 

  

  7.30 hod.

18.00 hod.

18.30 hod.

 

Za rodiče Velímovy, děti a rodiče z obojí strany                

Májová pobožnost

NOVÉ DVORY         

 

Čtvrtek

1.5. 2014

 

 

 

18.00 hod.

18.30 hod.

 

Památka sv. Josefa, Dělníka  

Májová pobožnost

Za Jana Vlčka a celou rodinu               

 

Pátek

2.5. 2014

 

 

 

18.00 hod.

18.30 hod.

    

Památka sv. Atanáše, biskupa a uč. církve    

Májová pobožnost

Za rodiče Filipovy, jejich rodiče a sourozence   

 

Sobota

3.5. 2014

  

  

  7.00 hod.

  9.00 hod.

18.00 hod.       

 

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů      

Za Lukáše Lehrla    

Mše sv. v domě s pečovatelskou službou    

Májová pobožnost

 

 

Neděle

4.5. 2014

  

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

18.30 hod.

 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

Za farnost                  

Za rodiče Kašpárkovy, Fišarovy a celý rod              

ŽIŽKOVO POLE    

Májová pobožnost   

Za Magdalénu Krčálovou, 2 manžely, jejich rody a d. v oč.

0 comments

Odpovědět