[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes od 12. do 16.00 hod. ve sportovní hale se uskuteční velikonoční turnaj ve florbale pro žáky 2. stupně ZŠ. Odpadá setkání žen na faře. V 17.00 hod. v kostele v Nížkově vystoupí pan Částek.
  • Ve čtvrtek po mši sv. biblická hodina na faře.
  • V pátek od 13.00 hod. na faře pokračuje příprava na 1. svaté přijímání. Od 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO. V 18.30 hod. dětská mše svatá. V 19.30 hod. v zasedacím sále radnice se uskuteční přednáška doc. Zdeňka Vojtíška na téma Duchovní alternativa. Bližší informace získáte z plakátu na venkovní nástěnce.
  • V sobotu 17.4. se uskuteční ve Vysokém Mýtě diecézní setkání ministrantů. Odjezd účastníku v 7.30 hod. z autobusového nádraží. Od 8.00 hod. brigáda na faře. Prosíme o pomoc při otloukání omítky (vezměte sekáč a kladivo). Předem děkujeme za pomoc.
  • V neděli v 15.00 hod. na faře setkání manželů a v 18.00 hod. modlitba rodičů za děti.
  • V zákristii si předplatitelé mohou vyzvednout nové číslo IKD. Několik kusů IKD je na stolku u hlavního vchodu. Hlavním tématem čtvrtého čísla IKD jsou naši arcibiskupové. Cena IKD činí 20 Kč.
  • Při odchodu z kostela obdržíte modlitbu, která je zaměřena na nadcházející volby. Modlete se ji. I tímto způsobem vytváříme naši budoucnost.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
11.4. 2010
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodinu Doležalou a Josefa Landsmana
Za rodiče Štefovy, oboje rodiče, sourozence a duše v očistci
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí
12.4. 2010
7.00 hod. Za rodiče Močubovy, syna Františka a rodiče z obojí strany
Úterý
13.4. 2010
18.30 hod. Za rodinu Koudelkovu
Středa
14.4. 2010
7.30 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Halíkovy, Lupoměřických, manžela Vladislava Halíka a vnuka
ČESKÁ JABLONNÁ
Čtvrtek
15.4. 2010
18.30 hod. Za rodiče Zadákovy, syna a oba rody
Pátek
16.4. 2010
18.30 hod. Za Vlastu a Jaroslava Mášovy, jejich rody a duše v očistci
Sobota
17.4. 2010
7.00 hod. Za rodiče a syna
Neděle
18.4. 2010
3.NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Marii Syberovou, manžela, rodiče a sourozence
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY

0 comments

Odpovědět