[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes od 13.00 hod. ve sportovní hale se uskuteční velikonoční florbalový turnaj. Turnaj je určen pro žáky 2. stupně ZŠ. V 15.00 hod. setkání manželů na faře.
  • Ve čtvrtek po mši sv. na faře biblická hodina.
  • V pátek v 13.00 hod. pokračuje příprava dětí na 1. svaté přijímání. V 15.00 hod. na faře sraz ministrantů, kteří odjíždějí na diecézní setkání ministrantů do Kutné Hory. V 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO. V 18.30 hod. mše sv.
  • V neděli v 15.00 hod. v kostele VII. benefiční koncert na opravu varhan. Hraje křesťanská folková skupina Martinova prázdná kapsa.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle je určena na návštěvu Sv. otce v naší zemi a bude odeslána.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
19. 4.2009
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Štefovy, oboje rodiče, sourozence a duše v očistci
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY
Pondělí –
20.4. 2009
7.30 hod. Za rodiče Močubovy, syna Františka a rodiče z obojí strany/td>
Úterý –
21.4. 2009
18.30 hod. Za rodinu Dobrovolných a celý rod
Středa –
22.4.2009
7.30 hod.
18.30 hod.
Za Zdeňka Stránského
NOVÉ DVORY
Čtvrtek –
23.4. 2009
SVÁTEK SV. VOJTĚCHA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
18.30 hod. Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence
Pátek –
24.4. 2009
PAMÁTKA SV. JIŘÍ, MUČEDNÍKA
18.30 hod. Za Josefa Henzla a rodiče
Sobota –
25.4. 2009
SVÁTEK SV. MARKA, EVANGELISTY
7.00 hod. Za pěstouna Františka, jeho rodiče a duše v očistci
Neděle –
26.4. 2009
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za Ludvíka Lána a ten rod
Za rodiče Kašpárkovy, Fišarovy, Krškovy a celý rod
Za farnost

0 comments

Odpovědět