[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • V pátek v 17.30 hod. adorace před NSO.
  • V sobotu v 10.30 hod. v Polné v chrámu Nanebevzetí Panny Marie slavnostní bohoslužba, kterou bude celebrovat kardinál Dominik Duka a Mons. Jan Vokál. Ve 12.00 hod. v kostele uzavřou sňatek Martin Kasal a Michaela Kolková. Ve 14.00 hod. v kostele příjme křest Aneta Pospíchalová.
  • V neděli jste zváni na farní pouť ke sv. Anně. Druhá mše sv. bude sloužena v 11.00 hod. v kapli sv. Anny u Pohledu. Zájemci z řad cyklistů mají sraz v 9.30 hod. u kostela,  odkud  se společně vydají přes Stříbrné Hory ke kapli sv. Anny. Pouť obětujeme za přibyslavskou farnost. V 11.30 hod. v kostele příjme křest Klára Mokrá.
  • Začátek nového školního roku se pomalu blíží. Rodiče i žáky upozorňuji, aby si v zákristii vyzvedli přihlášku na výuku náboženství a vyplněnou ji odevzdali v zákristii nebo na faře. Žáci prvního ročníku obdrží přihlášku ve škole.
  • V zákristii jsou připraveny k vyzvednutí fotografie a DVD z prvního svatého přijímání.
  • V zákristii si zájemci mohou zakoupit knihu P. Daniela Koláře Katolická církev v proměnách času. Cena 200 Kč.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme ženám za napečení cukrového pro pořadatele celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

19.8. 2012

 

 

  8.00 hod.

 

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Doležalovy, dceru Marii, Josefa Landsmana a duše v očistci

Za rodiče Culkovy, dva syny a snachu

STŘÍBRNÉ HORY   

 

Pondělí

 20.8. 2012

    

 

7.30 hod.

 

   

 

Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

Na úmysl dárce

 

Úterý

21.8. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

Památka sv. Pia X., papeže

BEZE MŠE SVATÉ

 

 

Středa

22.8. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

Památka Panny Marie Královny

Za pana děkana Němce  

VESNICE BEZE MŠE SVATÉ

 

Čtvrtek

23.8. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

 

BEZE MŠE SVATÉ

 

 

Pátek

24.8. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Za rodiče Novotných, rodiče z obojí str. a vnuka Romana     

 

 

Sobota

25.8. 2012

 

 

7.00 hod.

 

Sobotní památka Panny Marie

Za Františka Pometla a rodiče  

 

 

Neděle

26.8. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za Marii a Václava Skálovy, jejich děti a duše v očistci     

BEZE MŠE SVATÉ    

SV. ANNA – ZA FARNOST    

0 comments

Odpovědět