[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • V pátek v 17.30 hod. adorace před NSO. Při mši svaté budeme prosit o dary Ducha sv. pro žáky, učitele, rodiče, vychovatele do nového školního roku.
  • V sobotu v 11.30 hod. v kostele uzavřou sňatek Josef Čejka a Markéta Pleslová.
  • Začátek nového školního roku se pomalu blíží. Rodiče i žáky upozorňuji, aby si v zákristii vyzvedli přihlášku na výuku náboženství a vyplněnou ji odevzdali v zákristii nebo na faře. Žáci prvního ročníku obdrží přihlášku ve škole.
  • Zájemci všech věkových skupin o prohlídku pražské zoo, kterou uskutečníme v sobotu 22. září se mohou zapisovat v zákristii. Jízdné finančně podpoříme. Výše vstupného pro dospělého činí 200 Kč a pro dítě 150 Kč. Rodinné slevy.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

26.8. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za Marii a Václava Skálovy, jejich děti a duše v oč.

MŠE SVATÁ NENÍ

FARNÍ POUŤ KE SV. ANNĚ – ZA FARNOST   

 

Pondělí

 27.8. 2012

    

 

7.30 hod.

 

   

 

Památka sv. Moniky

Za Františka Němce, bratry, sestry a manželku Marii

 

Úterý

28.8. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

Památka sv. Augustina, biskupa a uč. církve  

Za Augutina Janáčka, celý rod a duše v očistci

 

 

Středa

29.8. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

Památka Umučení sv. Jana Křtitele

Za P. Jana Cimburka  

VESNICE BEZE MŠE SVATÉ

 

Čtvrtek

30.8. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

 

Za rod Hitnausů, Culků a Jarošů

 

 

Pátek

31.8. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

 

Za Josefa a Marii Novotných, rodiče z obojí strany a duše v očistci     

 

 

Sobota

1.9. 2012

 

 

7.00 hod.

 

Sobotní památka Panny Marie

Za Josefa Krále a ten rod  

 

 

Neděle

2.9. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farnost     

Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, oba rody a duš. v oč.   

OLEŠENKA – POUTNÍ MŠE SVATÁ    

0 comments

Odpovědět