[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Ve čtvrtek po mši sv. adorace s prosbami za nová kněžská a zasvěcená povolání.
  • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Od 14.00 setkání dětí na faře a od 17.00 setkání dětí na faře, které by se chtěly zapojit do hudební skupiny. Bližší informace získáte ve Farním listě. V 17.30 hod. adorace před NSO s možností svátosti smíření.
  • V sobotu proběhnou Dny evropského kulturního dědictví, kdy budou zdarma zpřístupněny památky.
  • V neděli mše svatá v 9.30 bude sloužena na náměstí v rámci přibyslavských slavností.
  • Výuka náboženství začne od 10. září. Rozvrh výuky je uveden ve Farním listu.
  • Zájemci všech věkových skupin o prohlídku pražské zoo, kterou uskutečníme v sobotu 22. září se mohou zapisovat v zákristii. Výše vstupného pro dospělého činí 200 Kč a pro dítě 150 Kč. Rodinné slevy. Dotovaná cena autobusové dopravy činí  150 Kč pro dospělého a 100 Kč pro děti.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme ochotníkům za vymalování zákristie.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

2.9. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farnost

Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, oba rody a duše v oč

OLEŠENKA – POUTNÍ MŠE SVATÁ   

 

Pondělí

 3.9. 2012

    

 

  7.30 hod.

14.30 hod.

 

   

 

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a uč. církve

Na úmysl dárce

Pohřeb paní Anny Jadrné

 

Úterý

4.9. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

  

BEZE MŠE SVATÉ

 

 

Středa

5.9. 2012

 

  

  7.30 hod.

 

18.30 hod.

 

 

 

Za Emilii a Františka Pometlovy, dceru Boženu, rodiče a sourozence  

VESNICE BEZE MŠE SVATÉ

 

Čtvrtek

6.9. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

 

Za rodiče Křížovy, syna Václava a jeho ženu

 

 

Pátek

7.9. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

První pátek v měsíci

Za Jindřicha Martínka     

 

 

Sobota

8.9. 2012

 

 

7.00 hod.

 

Svátek Narození Panny Marie

O Boží požehnání a ochranu Panny Marie do nového školního roku  

 

 

Neděle

9.9. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

18.30 hod.

 

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodinu Ledvinkovu, Mackovu a Baumrukovu     

NA NÁMĚSTÍ – ZA FARNOST A MĚSTO   

BEZE MŠE SVATÉ    

0 comments

Odpovědět