[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Ve čtvrtek po mši sv. krátká adorace před vystavenou NSO s prosbami za nová kněžská a zasvěcená povolání.
  • V pátek kněz navštíví naše nemocné. V 17.30 začátek adorace před vystavenou NSO.
  • Mše svatá v neděli v 9.30 hod. bude sloužena na náměstí v rámci programu přibyslavských slavností.
  • Výuka náboženství začne v pondělí 9. září. Rozvrh hodin výuky náboženství je uveden ve Farním listu.
  • Zájemci o přijetí svátosti biřmování se mohou zapisovat v zákristii. Podmínky pro přijetí této svátosti jsou uvedeny ve Farním listě. První setkání je naplánováno na sobotu 21. září.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

1.9. 2013

 

 

  8.00 hod.

 

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.30 hod.

 

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za Jana a Jarmilu Pěchovy, rodiče Kárníkovy, Václava a Růženu Novotných

Za Jaroslava a Annu Bezpalcovy, rodiče a sourozence

OLEŠENKA – POUTNÍ MŠE SVATÁ  

Za farnost  

 

Pondělí

 2.9. 2013

     

 

7.30 hod.

 

 

  

Za rodinu Kubíčkovu       

 

Úterý

3.9. 2013

 

 

 

18.30 hod.

 

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a uč. církve   

Za Boží požehnání a ochranu Panny Marie do nového školního roku      

 

Středa

4.9. 2013

 

  

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

 

Za rodiče Křížovy, syna Václava a jeho manželku          

 ČESKÁ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

5.9. 2013

 

 

 

18.30 hod.

 

 

   

Za Jindřicha Martínka           

 

Pátek

6.9. 2013

 

 

18.30 hod.

 

 

 

Za Vladimíra Jelínka, jeho rodinu a duše v očistci                

 

 

Sobota

7.9. 2013

 

 

7.00 hod.

 

 

Sobotní památka Panny Marie    

Za rodinu Coufalovu a Vlčkovu          

 

 

Neděle

8.9. 2013

 

  

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.30 hod.

 

 

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Fiedlerovy, Horňákovy, syna Josefa a rodinu  Hrabalovu

MŠE SV. NA NÁMĚSTÍ –  Za farnost a město Přibyslav STŘÍBRNÉ HORY

Za Marii a Josefa Sobotkovy     

0 comments

Odpovědět