[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes v 10.00 hod. odjezd cyklistů na mši sv. ke sv. Anně, která začíná v 11.30 hod. Trasa povede přes Stříbrné Hory, Krátkou Ves ke sv. Anně. Pěší poutníci si stanoví čas odchodu podle svého uvážení. Pouť obětujeme za rodiny ve farnosti a za biřmovance.
  • Ve čtvrtek po mši svaté modlitby před vystavenou NSO za kněze a za nová kněžská a zasvěcená povolání.
  • V pátek 4.9. kněz navštíví naše nemocné. Prosím, oznamte jím návštěvu kněze. Od 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Od 18.00 hod. mše svatá na začátek školního roku. Po mši svaté farní večer. Součástí večera bude promítání pohádky a opékání buřtů. Občerstvení včetně buřtů bude zajištěno. Malí i velcí jsou srdečně zváni.
  • V sobotu 5.9. v 9.30 hod. na faře pokračuje příprava na biřmování. Biřmovanci si nezapomenou přinést vyplněný biřmovací lístek.
  • Přihlášky na výuku náboženství je možné vyzvednout v zákristii. Vyplněné přihlášky se odevzdávají v zákristii nebo na faře. Děti, které nastoupí do prvního ročníku základní školy, obdrží přihlášku ve škole.Výuka náboženství začne od pondělí 7. září. Rozpis výuky náboženství je součástí Farního listu.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme za dar 10 000 Kč určený na opravu varhan.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
30. 8. 2009
22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
11.30 hod.
18.30 hod.
Za Josefa a Růženu Zychovy a jejich rodiče
Sv. Anna – za farnost
Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, oba rody a duše v očistci
Pondělí
31.8. 2009
7.30 hod. Za rod Hitnausů, Culků a Jarošů
Úterý
1.9. 2009
18.30 hod. Za Boží požehnání a ochranu P. Marie do nového školního roku
Středa
2.9. 2009
7.30 hod.
18.30 hod.
Za Josefa Fiedlera, rodiče Fiedlerovy a Kamarádovy
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek
3.9. 2009
PAMÁTKA SV. ŘEHOŘE VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE
18.30 hod. Za Miloslava Zadáka, Ladislava Linharta a bratra
Pátek
4.9. 2009
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
14.00hod.
18.00 hod.
Pohřeb pana Václava Polívky
Za rodiče Dvořákovy a Františka Nováka
Sobota
5.9. 2009
SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
7.00 hod. Za uzdravení Aničky
Neděle
6.9. 2009
23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za farnost
Za Františka a Emilii Pometlovy a dceru Boženu
OLEŠENKA – poutní mše svatá

0 comments

Odpovědět