[metaslider id=11715]

Upozornění

  • V pondělí začíná výuka náboženství.
  • V úterý v 18.45 hod. na faře první setkání členů chrámového sboru po prázdninách.
  • V pátek ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. Od 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Od 18.30 hod. dětská mše svatá. Po mši sv. setkání mládeže na faře. V 19.30 hod. ve farním sále pracovní setkání pastorační a ekonomické rady farnosti.
  • V sobotu 12.9. v 9.30 hod. na faře pokračuje příprava na biřmování.
  • V neděli 13. září bude druhá mše svatá sloužena v 9.30 hod. na náměstí.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
6. 9. 2009
23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za farnost
Za Františka a Emilii Pometlovy a dceru Boženu
OLEŠENKA – poutní mše sv.
Pondělí
7.9. 2009
7.30 hod. Za rodinu Kubešovu
Úterý
8.9. 2009
SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE
18.30 hod. Za Jitku a Jaroslava Valečkovy a rodinu Královu
Středa
9.9. 2009
7.30 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Křížovy, syna Václava a manželku
ČESKÁ JABLONNÁ
Čtvrtek
10.9. 2009
18.30 hod. Za Františka Šímu a jeho rodiče
Pátek
11.9. 2009
18.30 hod. Za Romana Podrázského a jeho rodiče
Sobota
12.9. 2009
PAMÁTKA JMÉNA PANNY MARIE
7.00 hod. Za rodinu Coufalovu a Vlčkovu
Neděle
13.9. 2009
24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za Marii Havlíčkovou, její sourozence a duše v očistci
MŠE SV. NA NÁMĚSTÍ – Za farnost a město
Za rodiče Novotných z obojí strany a vnuka Romana

0 comments

Odpovědět