[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Od středy začnou mše sv. na vesnici.
  • V pátek od 14.00 hod. setkání dětí na faře. Od 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Od 18.30 hod. mše svatá.
  • V neděli v 9.30 hod. bude sloužena mše svatá na náměstí a bude obětována za farnost a město.
  • V pátek 17.9. v 19.30 hod. pracovní setkání pastorační a ekonomické rady farnosti.
  • V sobotu 25.9. se uskuteční farní zájezd do Prahy. Po Praze se bude chodit pěšky. Zájemci se mohou zapisovat v zákristii.
  • Začátek školního roku se pomalu ale jistě blíží. Přihlášky na výuku náboženství je možné vyzvednout v zákristii. Vyplněné přihlášky se odevzdávají v zákristii nebo na faře. Děti, které nastoupí do prvního ročníku základní školy, obdrží přihlášku ve škole. Výuka náboženství začne v týdnu od 13.9.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka určená na nákup učebnic na náboženství vynesla částku 9 303 Kč. Všem dárcům děkujeme.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
5.9. 2010
23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00
Za rodiče Sedlákovy, jejich tři syny a duše v očistci
Za Marii a Jana Němcovy
OLEŠENKA – POUTNÍ MŠE SVATÁ
Pondělí
6.9. 2010
7.30 hod. Za rodiče
Úterý
7.9. 2010
18.30 hod. Za Marii a Jaroslava Mášovy
Středa
8.9. 2010
SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE
7.30 hod.
18.30
Za Františka a Emilii Pometlovy a dceru Boženu
ČESKÁ JABLONNÁ
Čtvrtek
9.9. 2010
18.30 hod. Za rodinu Zachovu, rodiče Kohoutovy a děti
Pátek
10.9. 2010
14.00 hod.
18.30 hod.
STŘÍBRNÉ HORY – pohřeb pana Františka Štefáčka
Za Josefa a Marii Novotných, rodiče z obojí strany a duše v očistci
Sobota
11.9. 2010
SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
7.00 hod. Za Ludmilu a Jindřicha Turnhoferovy a Ludmilu Svobodovou
Neděle
12.9. 2010
24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za Jaroslava a Annu Bezpalcovy, jejich rodiče a souroz.
MŠE SV. NA NÁMĚSTÍ – Za město a farnost
MŠE SVATÁ NENÍ

0 comments

Odpovědět