[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • V pondělí 10.9. začíná výuka náboženství.
  • V pátek od 14.00 setkání dětí na faře. V 17.30 hod. adorace před NSO s možností svátosti smíření.  V 19.30 pracovní setkání pastorační a ekonomické rady farnosti.
  • V sobotu ve 12.00 hod. v kostele uzavřou sňatek Jaroslav Urban a Veronika Veselá.
  • V neděli v 11.30 křest Šimona Vence.
  • Zájemci všech věkových skupin o prohlídku pražské zoo, kterou uskutečníme v sobotu 22. září se mohou zapisovat v zákristii. Výše vstupného pro dospělého činí 200 Kč a pro dítě 150 Kč. Rodinné slevy. Dotovaná cena autobusové dopravy činí  150 Kč pro dospělého a 100 Kč pro děti.
  • V zákristii je připraveno nové číslo IKD.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Sbírka z následující neděle je určena na církevní školství a bude za tímto účelem odeslána.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

9.9. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

18.30 hod.

 

 

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodinu Ledvinkovu, Mackovu a Baumrukovu

NA NÁMĚSTÍ – ZA FARNOST A MĚSTO

BEZE MŠE SVATÉ  

 

Pondělí

 10.9. 2012

    

 

  7.30 hod.

 

   

 

 

Za rodinu Kunstarovu

 

Úterý

11.9. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

  

Za Josefa a Julii Slezákovy, sestru Marii a ten rod

 

 

Středa

12.9. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

Jména Panny Marie

Za Jana a Marii Němcovy a celý rod  

ČESKÁ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

13.9. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a uč. církve

Za rodiče Velímovy, děti a rodiče z obojí strany

 

 

Pátek

14.9. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

Svátek povýšení svatého kříže  

Za rodinu Koudelkovu     

 

 

Sobota

15.9. 2012

 

 

7.00 hod.

 

Památka Panny Marie Bolestné

Za rodiče Lysých, Pelikánovy a Josefa Chlebečka

 

 

Neděle

16.9. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Fiedlerovy a Horňákovy     

Za farnost   

ŽIŽKOVO POLE    

0 comments

Odpovědět