[metaslider id=11715]

Ohlášky:

  • Dnes bude ve 14:30 pokřtěn Matyáš Hajčman.
  • V sobotu 19. 9. se v Hradci Králové uskuteční diecézní setkání ministrantů, připravené pro děti ve věku 7 – 18 let. Starší se mohou podílet na organizaci. Zvu ministranty k účasti a na akci je doprovodím. Prosím zájemce, aby se zapsali v sakristii. Podle zájmu budu objednávat autobus, ale spíše domlouvat osobní dopravu. Kdo byste byli z dospělých schopni s dopravou pomoci, taky se mi prosím přihlaste do příští neděle včetně. Rovněž připomínám zájezd do Kutné Hory 26. 9.
  • Příští neděli bude druhá mše svatá sloužena za farnost a město na náměstí. Jste srdečně zváni.
  • Ve věci vyučování náboženství došlo k drobným změnám. Náboženství se začne vyučovat od 14. září. 4. ročník bude mít hodinu v pondělí od 12:25 do 13:10. Změna byla provedena kvůli tomu, aby děti neměly dlouhou prodlevu mezi obědem a náboženstvím. Ostatní ročníky zůstávají podle rozpisu ve farním listě. Děkuji za pochopení.
  • V sobotu je den evropského kulturního dědictví. Kostel bude dopoledne otevřen.
  • V pátek v 17.30 hodin bude možnost adorace před vystavenou NSO.

Poděkování:

  • Děkuji všem, kteří jste se minulou neděli přišli pomodlit a pomohli s uskutečněním pohoštění k začátku školního roku. Také za vaše modlitby, oběti, štědré dary do sbírky. Veliké díky vám, kteří pečujte o kostel, za jeho úklid a úklid fary. Také za všechnu ostatní pomoc. Bůh vám oplať.

Ohlášky (23. neděle v mezidobí) jsou ke stažení ve formátu PDF níže.

Ohlasky_23.nedele_mezidobi_2015

0 comments

Odpovědět