[metaslider id=11715]

Upozornění:

 • Dnes v 13.00 hod. v kostele přijme křest Jáchym Janáček.
 • V pátek od 14.00 hod. na faře setkání dětí od prvního ročníku ZŠ výše. Děti od 1. ročníku ZŠ jsou srdečně vítány.
 • V 17.00 hod. na faře zkouška rytmické skupiny. Současné osazenstvo rytmické skupiny zve do svých řad nové hudebníky, zpěváky i zpěvačky. Spodní věk není rozhodující, musí ovšem umět číst.
 • V 17.30 začátek adorace před vystavenou NSO.
 • V 19.30 hod. na faře zasedání pastorační a ekonomické rady farnosti. První bod zasedání bude určen i pro veřejnost a zhostí se ho RNDr. Radek Martínek, který seznámí přítomné se záměrem nově vznikajícího diecézního muzea v Litomyšli a osvětlí žádost o zapůjčení obrazů z našeho farního kostela. Na tento první bod zasedání jste zváni.
 • V sobotu v 9.00 hod. na faře začne příprava kandidátů na přijetí svátosti biřmování.
 • V neděli v 11.00 hod. v kostele přijme křest Martin Zadina.
 • Zájemci o přijetí svátosti biřmování se mohou zapisovat v zákristii.
 • V zákristii je možné vyzvednout nové číslo IKD.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Sbírky z následující neděle jsou určeny na církevní školství a budou za tímto účelem odeslány.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

15.9. 2013

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farnost   

Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, oba rody a d. v oč.   

ŽIŽKOVO POLE a STŘÍBRNÉ HORY  

 

Pondělí

 16.9. 2013

     

 

7.30 hod.

 

 

Památka sv. Ludmilu, mučednice  

Za Bohuslava a Alenu Staříkovi, rodiče, sourozence a duše v očistci

 

Úterý

17.9. 2013

 

 

 

18.30 hod.

 

   

Za rodinu Jarošovu a Břízovu        

 

Středa

18.9. 2013

 

  

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

 

Za Marii Blažkovou, sourozence a jejich rodiče           

NOVÉ DVORY  

 

Čtvrtek

19.9. 2013

 

 

 

18.30 hod.

 

 

   

Za rodinu Stehnovu, Svobodovu a Půžovu            

 

Pátek

20.9. 2013

 

 

18.30 hod.

 

 

Památka sv. Ondřeje, kněze, Pavla a druhů, mučedníků

Za uzdravení Aničky Sobotkové                 

 

 

Sobota

21.9. 2013

 

 

7.00 hod.

 

 

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty     

Za rodiče Sobotkovy, jejich rodiče a sourozence            

 

 

Neděle

22.9. 2013

 

  

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.30 hod.

 

 

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farnost

Za Jana Rázla, rodiče, rodinu Culkovu  

STŘÍBRNÉ HORY  

Za rodiče Štefovy, živé i + z obojí str. a duše v očistci  

0 comments

Odpovědět