[metaslider id=11715]

Upozornění

  • V úterý v 18.45 hod. na faře setkání členů chrámového sboru.
  • Od středy by měly být k dispozici lístky na Sv. otce a to jak objednané tak i volné. Odjezd autobusu na mši svatou se Svatým otcem do Brna v neděli 27. září je naplánován v 5.30 hod. z autobusového nádraží. Do Staré Boleslavi bude doprava spíše individuální.
  • V pátek ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. Od 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Od 18.30 hod. dětská mše svatá. Po mši sv. setkání mládeže na faře.
  • Sbírka z následující neděle je určena na církevní školství v královéhradecké diecézi a bude odeslána na příslušný účet.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
13.9. 2009
24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za Marii Havlíčkovou, její sourozence a duše v očitci
Za farnost a město
Za rodiče Novotných, rody z obojí strany a vnuka Romana
Pondělí
14.9. 2009
SVÁTEK POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
7.30 hod. Na poděkování za ukončená studia s prosbou o požehnání do nastávajícího školního roku
Úterý
15.9. 2009
PAMÁTKA PANNY MARIE BOLESTNÉ
18.30 hod. Za Marii a Josefa Novotných, rodiče z obojí strany a duše v očistci
Středa
16.9. 2009
PAMÁTKA SV. LUDMILY, MUČEDNICE
7.30 hod.
18.30 hod.
Za Miloslava Kasala, dceru Ludmilu, syna Miloslava, rodinu Kasalovu a Řezníčkovu
DOLNÍ JABLONNÁ
Čtvrtek
17.9. 2009
18.30 hod. Za Miloslava a Emu Liškovy a celý rod
Pátek
18.9. 2009
18.30 hod. Za rodiče Lehrlovy, dva syny, vnuka Lukáše a duše v očistci
Sobota
19.9. 2009
8.00 hod. Za rodinu Sedlákovu, Královu a duše v očistci
Neděle
20.9. 2009
25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Sedlákovy, 3 syny a duše v očistci
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE

0 comments

Odpovědět