[metaslider id=11715]

SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA

Upozornění

Ve čtvrtek po mši sv. adorace za nová kněžská a zasvěcená povolání. V 19.30 hod. na faře biblická hodina.
V pátek kněz navštíví nemocné. Od 14.00 hod. na faře setkání dětí z 1. – 5. třídy. Od 15.00 hod. setkání dětí na faře z 6. – 9. třídy. Od 17.30 hod. svátost smíření a od 18.30 hod. dětská mše svatá. V 19.30 hod. ve farní stodole začíná Přibyslavské nocturno 2008. Srdečně zvou pořadatelé. Bližší informace získáte na plakátech nebo v Přibyslavském občasníku.
Zvláště v měsíci říjnu nás církev vybízí k modlitbě růžence. Pamatujme na tuto krásnou modlitbu v rodinách, v kostele, v kaplích.

Poděkování

Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle28.9. 2008 8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA
Za rodiče Štefovy, oboje rodiče, souroz. a duše v očistci
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí29.9. 2008 7.30 hod. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Za rodinu Blažkovu a Jurčicovu
Úterý30.9. 2008 18.30 hod. Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Za P. Františka Karla, rodiče, sourozence a synovce
Středa1.10. 2008 7.30 hod.
18.30 hod.
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a uč. církve
Za Františka Šrámka a manželku
ČESKÁ JABLONNÁ
Čtvrtek2.10. 2008 18.30 hod. Památka svatých andělů strážných
Za kamarádku a její rodinu
Pátek3.10. 2008 18.30 hod. První pátek v měsíci
Za Antonína a Ludmilu Bártovy a děti
Sobota4.10. 2008 7.00 hod. Památka sv. Františka z Assisi
Za rod Zábranů
Neděle5.10. 2008 8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za farnost
Za rodiče Prchalovy, jejich syny a snachy
ŽIŽKOVO POLE – POUTNÍ MŠE SVATÁ

...