[metaslider id=11715]

Upozornění

  • V pátek od 14.00 hod. setkání dětí na faře. Od 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. V 18.30 hod. mše svatá. Po mši sv. ve farním sále proběhne biblická olympiáda, na kterou jste zváni. První tři družstva budou odměněna.
  • V sobotu v 6.00 hod. z autobusového nádraží odjezd na farní pouť do Prahy. Pamatujte na počasí, na možné vstupné, svačinu… V 9.00 hod. na faře ministrantská schůzka. Předpokládaný návrat do 19.00 hod.
  • V neděli při druhé mši svaté přijme křest Daniel Zrzavý a v 11.30 hod. Kristýna Pospíchalová.
  • V zákristii jsou připravena k vyzvednutí nová čísla IKD.
  • V neděli v 17.00 hod. ve farní stodole v Nížkově sehraje Jana Franková divadelní inscenaci čtyř balad ze sbírky Karla Jaromíra Erbena: Kytice. Na představení jste srdečně zváni.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na církevní školství v naši diecézi a bude za tímto účelem odeslána.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
19.9. 2010
25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00
Za Rudolfa Svobodu a jeho rodinu
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí
20.9. 2010
PAMÁTKA SVATÉHO ONDŘEJE, KNĚZE A MUČEDNÍKA
7.30 hod. Za Antonína a Marii Dvořákovy
Úterý
21.9. 2010
SVÁTEK SVATÉHO MATOUŠE, APOŠTOLA A EVANGELISTY
18.30 hod. Za Miloslava Zadáka, manželku, Ladislava Linharta a bratra
Středa
22.9. 2010
7.30 hod.
18.30
Za rodiče Křížovy, syna Václava a jeho manželku
NOVÉ DVORY
Čtvrtek
23.9. 2010
PAMÁTKA SVATÉ PIA Z PIETRELCINY, KNĚZE
18.30 hod. Za Emu Liškovou, manžela a celý rod
Pátek
24.9. 2010
18.30 hod. Za Václava a Alžbětu Tachovských a duše v očistci
Sobota
25.9. 2010
SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
7.00 hod. Za Václava a Helenu Miškovských
Neděle
26.9. 2010
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Josefa Krále a ten rod
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY – poutní mše svatá

0 comments

Odpovědět