[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes v 15.00 hod. v kostele ve Stříbrných Horách pouťový koncert v podání loutnisty Jindřicha Macka.
  • Ve čtvrtek navštíví naši farnost diecézní biskup Mons. Jan Vokál. V 17.00 hod. ve farním sále setkání s pastor. a ekonom.  radou farnosti a v 18.00 mše svatá, na kterou jste všichni srdečně zváni. Zvláště zvu ministranty.
  • V pátek od 14.00 příprava stodoly a kostela na primici jáhna Tomáše Fialy. Prosíme o pomoc zvláště mladé. Ministranti mají od 14.00 na faře ministrantskou schůzku. Bližší informace získají na ministrantské nástěnce. Děkujeme za vaši ochotu a pomoc.
  • Zájemci o zájezd na kněžské svěcení jáhna Tomáše Fialy do Hradce králové dne 29.9. se mohou hlásit na následujících telefonních číslech: 608 601 265 a 777 560 563 a to nejpozději do 24.9. Prosím ženy o napečení primičního cukroví. Cukroví doneste v sobotu 29.9. do 13.00 hod. na faru. Děkujeme za vaši ochotu o pomoc.
  • neděli v 13.30 v kostele primiční mše svatá novokněze Tomáše Fialy. Sraz ministrantů a družiček v 13.00 hod. na faře. Prosím maminky, aby své dcery vypravily za družičky. Jménem primicianta vás všechny zvu na primiční mši svatou, se kterou jsou spojeny plnomocné odpustky a následně na pohoštění do farní stodoly. Velkým povzbuzením pro novokněze je, když věřící přijmou jeho pozvání.
  • Oprava věže se odkládá.
  • Zájemci o diecézní stolní kalendář s tématem Roku víry si ho mohou zakoupit v zákristii. Cena kalendáře činí 60Kč.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme za dar 1000 Kč určený na zajištění primiční slavnosti.
  • Sbírka na církevní školství vynesla částku 11 700 Kč a byla odeslána. Všem dárcům děkujeme. Z primiční sbírky podpoříme novokněze.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

23.9. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farnost

Za rodiče Štefovy, sourozence a duše v očistci

STŘÍBRNÉ HORY – POUTNÍ MŠE SVATÁ   

 Pondělí

 24.9. 2012

       7.30 hod.    

  Za rodiny Štefáčkovu, Elfmarkovu a duše v očistci

 Úterý

25.9. 2012

  18.30 hod.

 Za Marii a Albína Jajtnerovy

 

 

Středa

26.9. 2012

    7.30 hod.    18.30 hod. 

 Za Vlastu a Jaroslava Fruhbauerovy   

                              NOVÉ DVORY

 

Čtvrtek

27.9. 2012

  18.00 hod. 

 Památka sv. Vincence z Paula, kněze

Za P. Františka Karla, rodiče, sourozence a synovce

 

 

Pátek

28.9. 2012

   8.00 hod.18.30 hod. 

 SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA  

Za P. Václava Konfršta, rodiče a sestru s manželem

Za požehnání a dary Ducha svatého     

 

 

Sobota

29.9. 2012

  7.00 hod.  Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů BEZE MŠE SVATÉ  intence přesunuta na neděli 7.10. v 8.00 hod.

 

 

Neděle

30.9. 2012

   

8.00 hod.  

9.30 hod.

11.00 hod.

13.30 hod.

                                 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Rázlovy, syna a snachu      

BEZE MŠE SVATÉ    

ŽIŽKOVO POLE – POUTNÍ MŠE SVATÁ   

PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ TOMÁŠE FIALY  

0 comments

Odpovědět