[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes v 11.00 hod. v kostele přijme křest Kateřina Tonarová.
  • V pátek ve 14.00 hod. na faře setkání dětí. Srdečně zveme děti od prvního ročníku ZŠ výše.
  • Od 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO.
  • V 19.30 hod. ve farním sále pracovní zasedání pastorační a ekonomické rady farnosti.
  • V sobotu v 9.00 hod v pečovatelském domě mše svatá.
  • V 13.00 hod. na faře pokračuje příprava na biřmování.
  • V neděli v 11.00 hod. v kostele přijme křest Matouš Benc.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na církevní školství a bude za tímto účelem odeslána.

Ohlášky (25.neděle v mezidobí) jsou ke stažení ve formátu PDF níže.

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 2014

0 comments

Odpovědět