[metaslider id=11715]

Upozornění

V pátek od 14.00 hod. na faře setkání dětí z 1. – 5. třídy. Od 15.00 hod. setkání dětí na faře z 6.
– 9. třídy.  Od 17.30 hod. adorace a od 18.30 hod. dětská mše svatá.  V 19.30 hod. ve farním sále svědectví Jana
Málka o celosvětovém setkání mládeže.

V sobotu v 9.00 hod. na faře ministrantská schůzka.

Poděkování

Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka určená na církevní školství činila
10 435 Kč. 

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den

Hodina

Intence

Neděle – 21.9. 2008  
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za rodiče Sedlákovy, tři syny a duše v očistci
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY
Pondělí – 22.9. 2008 7.30 hod. Za Bohuslava Brychtu a duše v očistci
Úterý – 23.9. 2008  
18.30 hod.
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Za rodinu Štefáčkovu, Němcovu, Rudolfa Mášu a duše v očistci
Středa – 24.9. 2008 7.30 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Močubovy, syna Františka a rodiče z obojí strany
OLEŠENKA
Čtvrtek – 25.9. 2008 18.30 hod. Za Václava a Alžbětu Tachovských, rodiče a duše v očistci
Pátek – 26.9. 2008 18.30 hod. Za Václava a Marii Kasalovy, jejich děti a rodiče z obojí strany
Sobota – 27.9. 2008  
7.00 hod.
Památka sv. Vincence z Paula, kněze
Za P. Václava Konfršta, rodiče a sestru s manželem
Neděle – 28.9. 2008  
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA
Za rodiče Štefovy, oboje rodiče, sourozence a duše v očistci
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE

...