[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes odpoledne v 17.00 hod. na faře v Nížkově sehraje Jana Franková divadelní inscenaci čtyř balad ze sbírky Karla Jaromíra Erbena: Kytice. Na představení jste srdečně zváni.
  • Na úterý připadá slavnost svatého Václava, mučedníka. Je to církevně doporučený svátek a také státní svátek. Mše sv. budou slouženy v 8.00 hod. a v 9.30 hod.
  • Sdružení občanů zabývajících se emigranty pořádá ve středu v 16.00 hod. ve farním sále přednášku na téma Přesídlení barmských uprchlíků. Na přednášku srdečně zvou organizátoři. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.
  • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Od 14.00 hod. setkání dětí na faře. Od 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. V 18.30 hod. mše svatá. V pátek večer ve farní stodole začíná Přibyslavské nocturno, které pokračuje v sobotu a končí v neděli. Na 10. ročník Přibyslavského nocturna vás srdečně zvou pořadatelé. Bližší informace získáte na plakátu, který je umístěn na nástěnce před kostelem.
  • V sobotu ve 13.00 hod. ve farním kostele uzavřou církevní sňatek Zuzana Kováčiková a Mojmír Sadílek.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z minulé neděle, která byla určena na církevní školství vynesla částku 8100 Kč. Všem dárcům děkujeme.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
26.9. 2010
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00
Za Josefa Krále a ten rod
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY – poutní mše svatá
Pondělí
27.9. 2010
PAMÁTKA SVATÉHO VINCENCE Z PAULA, KNĚZE
7.30 hod. Za Václava Polívku, rodiče a duše v očistci
Úterý
28.9. 2010
SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA, MUČEDNÍKA
8.00 hod
9.30hod.
Za P. Václava Konfršta, rodiče, sourozence a celý rod
Za rodiče Štefovy, oboje rodiče, sourozence a duše v očistci
Středa
29.9. 2010
SVÁTEK SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANDĚLŮ
7.30 hod.
18.30
Za Jaroslava Prokeše a ten rod
OLEŠENKA
Čtvrtek
30.9. 2010
PAMÁTKA SV. JERONÝMA, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
18.30 hod. Za Marii a Josefa Kasalovy a celý rod
Pátek
1.10. 2010
PAMÁTKA SV. TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE, PANNY A UČITELKY CÍRKVE
18.30 hod. Za babičky Františku, Adélu a Heddu
Sobota
2.10. 2010
PAMÁTKA SV. ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH
7.00 hod. Za Františka a Marii Pátkovy a jejich rodiče
Neděle
3.10. 2010
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za farnost
Za Boženu a Jindřicha Prchalovy, jejich děti a duše v očistci
ŽIŽKOVO POLE – poutní mše svatá

0 comments

Odpovědět