[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Ve čtvrtek po mši sv. krátká adorace před NSO s modlitbami za nová kněžská a zasvěcená povolání.
  • V pátek kněz navštíví nemocné. Od 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Od 18.30 hod. mše svatá, kterou bude sloužit novokněz P. Milan Rompotl. P. Milan Rompotl udělí novokněžské požehnání.
  • Od pátku do neděle proběhne Přibyslavské nocturno. Na bohatý program vás zvou pořadatelé.
  • V sobotu v 9.30 hod. na faře pokračuje příprava na biřmování. Ve 14.00 hod. na faře začíná ministrantská schůzka.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z minulé neděle, která byla určena na církevní školství v královéhradecké diecézi vynesla částku 9560 Kč a byla již na příslušný účet odeslána.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
27.9. 2009
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Na úmysl dárce
MŠE SVATÁ NENÍ
STŘÍBRNÉ HORY
Pondělí
28.9. 2009
SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA
8.00 hod.
9.30 hod.
Za P. Václava Konfršta, rodiče, sourozence a celý rod
Za rodiče Štefovy, oboje rodiče, sourozence a duše v očistci
Úterý
29.9. 2009
SVÁTEK SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANDĚLŮ
18.30 hod. Za Marii a Františka Pátkovy a jejich rodiče
Středa
30.9. 2009
PAMÁTKA SV. JERONÝMA, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
7.30 hod.
14.00 hod.
18.30 hod.
Za dp. Františka Krále a jeho rodiče
Pohřeb paní Marty Močubové
OLEŠENKA
Čtvrtek
1.10. 2009
PAMÁTKA SV. TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE
18.30 hod. Za rod Zábranů a duše v očistci
Pátek
2.10. 2009
PAMÁTKA SVATÝCH ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH
18.30 hod. Za zemřelé kamarády
Sobota
3.10. 2009
7.00 hod. Za Anežku a Václava Hausváterovy a jejich rodiče
Neděle
4.10. 2009
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Františka Havlíčka, jeho rodiče a sourozence
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE – poutní mše svatá

0 comments

Odpovědět