[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • V pátek ve 14.00 hod. na faře setkání dětí. Srdečně zveme děti od prvního ročníku ZŠ výše.
  • Od 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO.
  • V sobotu v 15.00 hod. v kostele nácvik biřmovanců a jejich kmotrů na nedělní liturgii.
  • Při nedělní mši svaté v 10.00 hod. pan biskup  Mons. Josef Kajnek udělí biřmovancům svátost biřmování. Sraz biřmovanců s kmotry v 9.30 hod. v kostele. Vyzývám ministranty, aby v hojném počtu přišli asistovat při této slavnosti. Sraz ministrantů v 9.30 hod. v zákristii.
  • V neděli proběhne sčítání věřících na bohoslužbách.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme pořadatelům, organizátorům a účinkujícím za provedení Přibyslavského nokturna 2014.

Ohlášky (27. neděle v mezidobí) jsou ke stažení ve formátu PDF níže.

Ohlasky_27.nedele_mezidobi

0 comments

Odpovědět