[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Ve čtvrtek mši svatou zakončíme krátkou adorací s prosbami za nová kněžská a zasvěcená povolání. Po mši svaté na faře biblická hodina.
  • V pátek od 14.00 hod. setkání dětí na faře. Od 17.30 hod. adorace před NSO a možnost svátosti smíření. V 18.30 hod. mše svatá. Po mši svaté setkání mládeže na faře.
  • V sobotu v 11.00 hod. ve farním kostele uzavřou církevní sňatek Blanka Doležalová a Zbyněk Zadina.
  • V neděli přijme svátost křtu Kamila Staňková. V 15.00 hod. na faře setkání žen. Při každé mši svaté u východu z kostela si oprávnění voliči vyzvednou předtištěné lístky, kam napíší své kandidáty do pastorační rady farnosti a které odevzdají v kostele do připravených schránek od pátku 15. do neděle 17. října.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme všem pořadatelům a organizátorům za realizaci 10. ročníku hudebního festivalu Přibyslavské nocturno.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
3.10. 2010
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00
Za farnost
Za Boženu a Jindřicha Prchalovy, jejich děti a duše v oč.
ŽIŽKOVO POLE – poutní mše svatá
Pondělí
4.10. 2010
PAMÁTKA SVATÉHO FRANTIŠKA Z ASSISI
7.30 hod. Za Josefa Havlíčka, rodiče a pěstouny
Úterý
5.10. 2010
18.30hod Za rod Zábranů
Středa
6.10. 2010
7.30 hod.
18.30
Za rodiče Kunstarovy a syna Jaroslava
ČESKÁ JABLONNÁ
Čtvrtek
7.10. 2010
PAMÁTKA PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ
18.30 hod. Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence
Pátek
8.10. 2010
18.30 hod. Za Jiřího Hladíka, rodiče, rodiče Šmidrkalovy a oba rody
Sobota
9.10. 2010
SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
7.00 hod. Na poděkování za prokázaná dobrodiní
Neděle
10.10. 2010
28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za Annu a Jindřicha Vlčkovy
Za farnost
Za rodinu Freudlovu, Krenzovu a oba rody

0 comments

Odpovědět