[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes v 11.00 v kostele příjme křest Anna Chlubnová.   V 15.00 na faře setkání žen.
  • Ve čtvrtek po mši sv. na faře biblická hodina.
  • V pátek od 14.00 setkání dětí na faře. V 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO a zároveň možnost přistoupit ke svátosti smíření.
  • V sobotu v 9.30 v kostele příjme křest Jiří Štefáček. V 19.00 na faře povídání o misijní cestě na Srí Lanku. Ve 20.30 v kostele Misijní most modlitby.
  • V neděli v 19.30 na faře povídání o salesiánských misiích v Indii a o misionáři P. Medovi. Přednášku doprovázenou fotografiemi provede P. Jaroslav Mikeš SDB. Z tohoto důvodu ruším plánované setkání manželů na faře.
  • Zájemci o diecézní stolní kalendář s tématem Roku víry si ho mohou zakoupit v zákristii. Cena kalendáře činí 60Kč.
  • Pozor na podvodníky, kteří chodí po Přibyslavi a „hledají“ věřící s tím, že jsou za nimi posláni a vyžadují od nich peníze.
  • V týdnu do farnosti nastoupí P. Antonín Pavlas, kterého diecézní biskup ustanovil druhým kaplanem.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle je určena na misie a bude za tímto účelem odeslána.
  • Dveřní sbírka na podporu blahořečení františkánských mučedníků vynesla 5400 Kč a byla odeslána.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

14.10. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

18.30 hod.

 

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Sedlákovy, jejich 3 syny a duše v očistci  

Za farnost  

Za rodinu Freudlovu, Krenzovu a jejich rody   

 

 

Pondělí

 15.10. 2012

    

 

  7.30 hod.

 

   

 

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

Za rodinu Kubíčkovu

 

Úterý

16.10. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

  

Za Jiřího Matouška

 

 

Středa

17.10. 2012

 

  

  7.30 hod.

 

19.00 hod.

 

 

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučed.

Za manžela Vladislava Halíka, vnuka, rodiče Lupoměstských a Halíkovy

DOLNÍ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

18.10. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

Za Lukáše Lehrla

 

 

Pátek

19.10. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

  

Za manžele Augustinovy, syna Jaromíra a vnuka Davida      

 

 

Sobota

20.10. 2012

 

 

7.00 hod.

 

Sobotní památka Panny Marie

Za Josefa Půžu, celý rod, rod Novotných a duše v oč.  

 

 

Neděle

21.10. 2012

 

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Den modliteb za misie

Za farnost      

Za Jana Rázla a rodiče    

STŘÍBRNÉ HORY     

  

 

0 comments

Odpovědět